IT

BiS Reciklažni centar izvozi elektronski otpad u Singapur

Danas iz Omoljice kreće izvoz prvog kontigenta elektronskog otpada iz Srbije za Singapur. U BiS Reciklažnom centru u Omoljici biće organizovana prezentacija za medije kao i utovar prvog kontejnera.

Za Singapur će se izvesti nereciklabilne komponente (štampane ploče, memorije, procesori, CD, DVD) dobijene iz procesa reciklaže elektronskog otpada koji su firme i kompanije iz Srbije predale na reciklažu kao i iz konkretnih akcija koje je sproveo BiS Reciklažni centar, samostalno i u sardanji sa NVO sektorom. Singapurska kompanija je vodeća, od svega nekoliko koliko ih postoji u svetu, koja ima postrojenja za dalje rastavljanje nereciklabilnih komponenata.

Danas će biti utovaren prvi od šest kontejnera koji čine prvi konigent od 100 tona koji će biti izvežen u Singapur i simoblično predstavlja početak ekološkog čišćenja Srbije od elektronskog otpada.

BiS Reciklažni centar osnovan je u okviru kompanije Božić i sinovi, juna 2006., bazirajući se na iskustvima evropskih reciklažnih centara. BiS Reciklažni centar sertifikovan je i priznat od nadležnih institucija u Srbiji za reciklažu elektronskog i električnog otpada, i pruža kompletne usluge kompanijama, organizacijama i fizičkim licima koji žele da na pravilan način odlože rashodovanu elektronsku i električnu opremu i fluorescentne cevi i sijalice.

Leave a Reply