IT

Biznis-IT obuka za preduzetnike i njihove zaposlene

HP, Coming i Micro-Enterprise Acceleration Institute iz Ženeve su objavili zvanično otvaranje MAP (Microenterprise Acceleration Program) centra u Beogradu.

Zahvaljujući MEA-I i podršci HP-a, Coming postaje centar u kome vlasnici malih firmi, njihovi zaposleni i svi oni koji žele da postanu mali privrednici mogu dobiti obuku kako koristiti informacione tehnologije u biznisu.

IT može da transformiše mali biznis. Sa IT tehnologijom koju već poseduje, mali biznis može da postane produktivniji, profitabilniji i da brže raste. Ali tehnologija nije dovoljna. Potrebno je znati kako je praktično koristiti. U tome MAP može da pomogne.

MEA-I je međunarodna neprofitna organizacija koja pomaže preduzetnicima, vlasnicima malog biznisa i njihovim zaposlenima da nauče praktičnu primenu računara u svom poslovanju. Sa sedištem u Ženevi, Švajcarska, MEA-I je sponzorisana od strane HP-a i MindOnsite-a.

Najbrži i najefektniji način za učenje novih veština i prenos znanja je direktni kontakt sa nastavnikom u učionici. Držeći se ovog principa u MEA-I je razvijen MAP program obuke (www.becomeMAP.org) koji spaja veštine i znanja u biznisu i IT-u. Koristeći situacije i primere iz stvarnog života, uz intezivnu praktičnu obuku, preduzetnici i njihovi zaposleni se osposobljavaju da rešavaju svoje stvarne, svakodnevne probleme sa kojima se susreću. Zbog toga je težište uvek usmereno ka finansijama, marketingu, komunikaciji i upravljanju, a ne ka učenju o IT tehnologijama kao takvim i dovoljnim samim sebi.

Na kursu polaznici su izloženi nizu IT rešenja koji mogu da im pomognu da unaprede svoje poslovanje, ali se ne preporučuju specifična rešenja. Polaznici stiču znanja koja im omogućavaju da sami procenjuju i biraju rešenja koja su im potrebna za unapređenje njihovog poslovanja.

Leave a Reply