IT

Bolja dostupnost informacija o sredstvima pomoći za otklanјanјe posledica poplava

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenio je kao važno, dobro i korisno pobolјšanje situacije u pogledu javnosti informacija o sredstvima pomoći za otklanjanje posledica katastrofalnih poplava.

Na sajtu Ministarstva finansija sada su dostupne informacije i o aktuelnom stanju sredstava i o ukupnom iznosu uplaćenog novca na račun ministarstva od početka prikuplјanja, u okviru čega je posebno iskazan i iznos uplata izvršenih preko operatora mobilne telefonije, a istovremeno su na sajtu Kancelarije za pomoć i obnovu poplavlјenih područja objavlјeni podaci o dodelјenoj državnoj pomoći čije poređenje sa podacima Ministarstva finansija upućuje na zaklјučak da sredstva nisu korišćena za druge isplate osim onih koje su vršene preko Kancelarije.

poverenik

Naravno, prostora za unapređenje transparentnosti još uvek ima dosta i zato je veoma važno da ovo pobolјšanje u pogledu dostupnosti informacija bude nagoveštaj buduće, kontinuirane prakse u vezi sa raspolaganjem sa javnim sredstvima, i to ne samo u konkretnom slučaju. Redovnim objavlјivanjem ažurnih podataka o raspolaganju javnim sredstvima, i to na proaktivnoj osnovi, ne čekajući da neko to zahteva, organi vlasti na pravi način mogu da ostvare dva važna cilјa. Prvo da urednim “polaganjem računa” odgovore svojim zakonom utvrđenoj obavezi prema javnosti, a drugo da uspostave i unapređuju poverenje građana u rad organa vlasti.

Leave a Reply