IT

Borbi protiv visokotehnološkog kriminala preti kolaps

Borbi protiv visokotehnološkog kriminala preti kolaps jer je ukinuto posebno tužilaštvo, a broj specijalizovanih tužilaca smanjen sa četiri na dva za celu Srbiju, dok se broj krivičnih dela povećava, izjavila je danas bivša tužiteljka za visokotehnološki kriminal Lidija Komlen Nikolić.

“Apelujem na republičkog tužioca (Zagorku Dolovac) da uvidi značaj borbe protiv visokotehnološkog kriminala (VTK), jer 2,2 miliona ljudi u Srbiji koristi internet. Policija će dobiti još 30 ljudi, dok je broj tužilaca prepolovljen
“, rekla je Lidija Komlen Nikolić u na konferenciji za novinare u Medija centru. Dodala je da je uspostavljanjem nove pravosudne mreže predviđeno da se visokotehnološkim kriminalom bave dva zamenika višeg tužioca u Beogradu, koji će biti nadležni za celu Srbiju.

Lidija Komlen Nikolić, koja je izabrana za zamenicu tužioca u Apelacionom tužilaštvu u Beogradu, navela je da je dobro što su izmenama zakona proširene stvarne nadležnosti državnih organa za borbu protiv VTK obuhvatanjem krivičnih dela dečije pornografije i zlouptrebe platnih kartica, za koje su zaprećene kazne od pet godina zatvora, odnosno osam godina.

Izmenama zakona predviđena je i kazna do tri godine zatvora za posedovanje dečije pornografije. Istakla je da je, međutim, prepolovljavanjem broja tužilaca i ukidanjem specijalizovanog tužilaštva od 1. januara učinjen korak unazad, i navela da ubuduće neće biti ažuriran internet sajt www.beograd.vtk.jt.rs preko kojeg su građani mogli da podnesu krivične prijave za dela VTK.

Lidija Komlen Nikolić je navela da je za protekle dve i po godine tužilaštvo pokrenulo 575 predmeta od kojih je 275 rezultiralo krivičnim postupkom i da je doneto 130 pravosnažnih presuda, a 95 odsto predmeta bilo je vezano za kršenje prava intelektualne svojine, zatim internet prevare, zloupotrebe platnih kartica i ugrožavanje sigurnosti.

Од оснивања посебног тужилаштва за борбу против високотехнолошког криминала 129 лица је правноснажно осуђено применом члана 455 ЗКП-а. Применом истог поступка одузета је имовинска корист у износу од 1.100.000,00 динара и 80 рачунара.

“Okružni sud u Beogradu imao je posebno odeljenje sa specijalizovanim sudijama i postupci su trajali najduže devet meseci. Sada, više neće biti specijalizovanih sudija, pa ćemo ponovo morati da objašnjavamo sudijama osnovne pojmove i detalje, Pokazaće se da to ne može biti efikasno”, rekla je Lidija Komlen Nikolić.

Zamenik beogradskog višeg tužioca Saša Radulović, specijalizovan za dela VTK, rekao je da je izmenama zakona i proširenjem stvarne nadležnosti omogućena i primena Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela okrivljenima za dečiju pornografiju i dela VTK, ako je ta korist veća od milion i po dinara.

“Teško je, međutim, da će biti dostignuta efikasnost iz ranijeg perioda, jer će manji broj ljudi raditi veći broj predmeta, uz proširenje stvarne nadležnosti”, rekao je Radulović. Mario Reljanović iz Instituta za uporedno pravo, koji je učestvovao na kursevima obuke tužilaca, rekao je da tužioce opšte nadležnosti uglavnom zanima kako da prepoznaju takva dela i da ih zatim upute specijalizovanim kolegama.

Na konferenciji za novinare predstavljena je publikacija Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije “Suzbijanje visokotehnološkog kriminala”, izrađena u saradnji Ambasadom Španije u Srbiji.

Savetnik u ambasadi Španije Pablo Ruperez Parscualena rekao je da su tužioci Srbije i Španije u okviru zajedničkog projekta mogli da razmene iskustva i ukazao na neophodnost zajedničke borbe protiv VTK, jer “kriminalci iz Srbije i Španije sarađuju fenomenalno”, a najveći problemi sa spamovima i elektronskim prevarama dolaze iz Brazila, Kine i istočne Evrope. (TVAvala)

Leave a Reply