Događaji · IT

BS Procesor i Epson podržali projekat “Primenjena nostalgija”

Projekat Primenjena nostalgija zamišljen je kao serija zajedničkih izložbi dva eminentna fotografa, jednog iz Srbije i jednog iz zemlje predsedavajuće EU.

Prva izložba održana u septembru 2007. godine predstavila je sličnosti Beograda i Lisabona a nakon Pariza Beograd će se uporediti sa Pragom, budući da Češka Republika predsedava EU u prvoj polovini 2009. godine.

Fotografije Nebojše Babića i Vensijan Vergeten zajednički čine ovogodišnju izložbu Primenjena nostalgija koja traje od 16. decembra 2008. do 16. januara 2009. godine u Francuskom kulturnom centru. Nosilac projekta je Kabinet potpredsednika Vlade Republike Srbije uz podršku Evropskog pokreta u Srbiji, Ambasade Republike Francuske u Beogradu i Srpskog kulturnog centra u Parizu.

Projekat su podržali i Renault, Lafarge, Air France i Price Waterhouse and Coopers, BS Procesor i Epson. Prilikom otvaranja izložbe Ambasador Francuske u Beogradu Jean-François Terral istakao je da je ovo genijalna zamisao i da približava dva naroda koja su uvek bila poznata po dobroj saradnji. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić istakao je da je projekat uključenja Srbije u Evropsku uniju istorijski i da bi sve naše aktivnosti trebalo da budu fokusirane ka tom cilju.

Saradnja BS Procesora i Epsona još jednom je došla do izražaja kada je u pitanju osećaj kakve manifestacije bi trebalo podržavati, a jedna od njih je sigurno i Primenjena nostalgija koja na najbolji način oslikava duh i kvalitet Srbije koji svet najzad počinje da ceni.

Leave a Reply