IT

Budućnost interakcije računar-čovek

Danas ljudi više ne koriste kompjutere samo za rad ili za igru; oni sa njima žive. A to određuje i način interakcije čoveka i sve inteligentnije mašine. Za dizajn kompjutera, a i za način njihovog korišćenja odgovorni su ljudi koji ih dizajniraju. Toga se svi verovatno prisetimo kada nas ozlovolji ispunjavanje loše dizajniranog online formulara ili – obratno – kada igramo odlično dizajniranu video igru. Ovih dana, Atlanta je bila domaćin konferencije 2300 eksperata za interakciju čoveka i komputera (HCI), odnosno načina na koji se ljudsko biće susreće sa elektronikom.

Andrea Thomaz, profesorka na univerziteta Georgia Tech, dizajnira društvene robote poput Simona (na slici): “Zadatak koji danas učimo Simona je da počisti radnu površinu.”
Simon stoji ispred stola na kom se nalazi nekoliko šarolikih predmeta iz domaćinstva. Njegova ruka se ispruži i uzima zeleni sunđer. Robot podiže sunđer prema svojim očima, nakon čega mu se kaže: ‘stavi je u zelenu posudu’. Uz komentar: ‘to ima smisla’, Simon stavlja zelen sunđer u zelenu posudu.

Učiti Simona izgleda mnogo lakše nego naučiti vlastitu decu da za sobom spreme svoje igračke. Andrea Thomaz kaže da je to vrlo važno ukoliko želimo da napravimo robote za korišćenje kod kuće i na poslu: “Mislimo da će velik problem za robote, koji će se naći među ljudima, biti prilagođavanje i učenje novih stvari od ljudi koji nužno ne moraju znati mnogo – ili išta – o robotima ili o načinu na koji mašina uči.”

Ali, pitanje interakcije ljudi i kompjutera na konferenciji u Atlanti nije se bavilo samo robotima. Scott Pobiner – koji proučava način interakcije ljudi i kompjutera – kaže da ljudi više samo ne rade ili se ne igraju sa kompjuterima – danas, oni sa njima žive: “Najnovija istraživanja upravo se bave interakcijom sa kompjuterima, recimo sa robotima, poput Simona i to iz perspektive načina koji roboti počinju učiti. Oni to čine na mnogo raznih načina i postaju praktično pseudo-razumni. To je vrlo osetljivo područje kog se plaše i sami naučnici.”

Jedno od najaktuelnijih pitanja vezano je za osećaj dodira: kako dizajnirati tastaturu za vrlo male prenosne elektronske naprave, poput iPhonea. Trenutno je veličina mobilnih telefona zadana veličinom naših prstiju, te ga dizajneri ne mogu dalje smanjivati jer bi postao neupotrebljiv.

Chris Harrison, postdiplomac na univerzitetu Carnegie Mellon, ima za to rešenje: koristiti ljudsko telo kao tastaturu. On svoj pronalazak naziva Skinput: “Skinput radi pomoću manžete koja sadrži deset visoko specijalizovanih vibracijskih senzora, te praktično funkcioniše poput mikrofona koji sluša iz unutrašnjosti tela.” Kad Harrison tapka prstom po svojoj ruci, serija talasastih krivulja se pojavi na monitoru kompjutera. On kaže da su to podaci iz deset senzora koji uče kako tačno zvuči svaki od prstiju. Ako se svakom prstu dodeli određena funkcija na mobilnoj napavi onda, na primer, tapkanje kažiprstom znači ‘zovi broj’ ili ‘proveri email’. Premda je Skinput još u eksperimentalnoj fazi, kompanija Microsoft veruje da ima velike potencijale, te ulaže u Harrisonovo istraživanje. (voa)

Leave a Reply