IT

Canon ekološka ofanziva

Održivost i očuvanje resursa su za Canon mnogo više od prazne fraze

Za kompaniju Canon centralna i istočna Evropa održiva upotreba svetskih resursa je duga tradicija i osnovna komponenta korporativne kulture, koja se primenjuje u svim oblastima i delatnostima kompanije. Izuzetno inovativni pristupi očuvanju resursa su konstanta u razvoju proizvoda i dizajnu rešenja.

Canon je inicirao sopstvenu ekološku politiku u kompaniji, koja je svake godine deo najrazličitijih aktivnosti. Canon nastoji da postigne optimalnu ravnotežu ekologije i tehnologije i koristi ovu misao u svim poslovnim oblastima i svim fazama tehnološkog razvoja, proizvodnje i marketinga. Cilj kompanije Canon je da ovom ofanzivom napravi visokokvalitetne proizvode kao doprinos razvoju kompanije širom sveta.

Sertifikovane visoke performanse

Kompanija Canon centralna i istočna Evropa i njene ispostave, sertifikovane su prema međunarodnom standardu ISO 14001 za usklađenost sa zahtevima industrijske bezbednosti i zaštite životne okoline.

Ovim standardom, Canon osigurava da se usklađenost proizvoda i usluga sa određenim standardima može potvrditi. Od 2006. godine kompanija Canon je dobrovoljno ograničila kupovinu vozila za svoj vozni park na ona vozila čija emicija CO2 ne prelazi 180 g/km. Od jula 2009. godine, ova granica će ponovo biti pomerena i to na 160 g/km.

Većina Canon štampača i multifunkcijske opreme nagrađena je oznakom „Energy Star“, sertifikatom Evropske zajednice koji označava kancelarijsku opremu koja štedi energiju. Konstantno raste i broj Canon uređaja koji su nagrađeni ekološkim sertifikatom „Blauer Engel“ (Blue Angel). Ovaj setifikat obeležava proizvode i usluge koji u holističkom smislu odgovaraju zaštiti životnog okruženja i zaštiti korisnika. Svi Canon proizvodi su pakovani u ekološki podobna pakovanja.

Canon papir je nagrađen priznanjem „Nordic Swan“ koje označava korišćenje održivo kultivisanih šuma. Canon je naravno i u skladu sa svim primenljivim zakonskim regulativama, a posebno sa direktivama WEEE (regulisanje električnog i elektronskog otpada), RoHs (regulacija upotrebe određenih opasnih supstanci), REACH (regulativa o bezbednoj upotrebi hemikalija) i Battery directive (uredba o prihvatanju i odlaganju upotrebljenih baterija).

Recikliranje toner kertridža zarad životne okoline

Kako izbeći otpad ili ga čak potpuno eliminisati je deo Canonove korporativne filozofije. Canon razvija proizvode i procese sa minimiziranim uticajem na životnu okolinu i povrh toga je pionir u recikliranju: 1990. godine Canon je uveo program reciklaže kertridža širom sveta. To znači da se bilo koja kertridž komponenta ili ponovo koristi ili reciklira, respektivno. Pored tonera, Canon kertridži sve-u-jednom obuhvataju sve važne noseće elemente i nakon zamene, uređaj je virtuelno kao nov.

Interna Canon specifikacija za kertridže predviđa da se 75% komponenti kertridža ponovo upotrebi a da se ostatak proizvede na reciklirani način do 100%. Do kraja 2008. godine, Canon je već prikupio i reciklirao 212.000 tona kertridža od uvođenja programa reciklaže tonera. Prikupljena količina od 100.000 upotrebljenih kertridža može sačuvati 9.599 kilograma aluminijuma i 40 tona plastike. Ovo odgovara količini od 1.000.000 litara fosilnog goriva. Na ovaj način, Canon doprinosi efikasnoj upotrebi prirodnih resursa.

Upotreba ciklusa proizvoda i razumna upotreba recikliranog materijala

Reciklaža je značajan subjekat i u drugim oblastima u smislu održivosti. Canon papir za štampu se proizvodi u najinovativnijim fabrikama papira u Evropi i karakterišu ga sirovi materijali iz šume koja se održivo uzgaja u skladu sa merama očuvanja.

Dodatno, odgovorno očuvanje prirode uzeto je u obzir još u procesu proizvodnje upotrebom izbeljivača koji ne sadrži hlor i pakovanja koje sadrži više od 50% recikliranih materijala. Modeli digitrona koji se proizvode od 100% recikliranih materijala čine oko 35% ukupnog obrta Canonovih digitrona.

Napredak u tehnologiji sa naglaskom na ekološkoj kompatibilnosti

Canon takođe kroz razvoj proizvoda i tehnologije, doprinosi i smanjenju upotrebe i potrošnje sirovih materijala na dugi rok.

U poređenju sa konvencionalnim metodama fuzije, tehnologija fuzije po zahtevu štedi energiju. Zato se Canon štampači momentalno pokreću iz stanja mirovanja. Tanak fiksirajući sloj sa visokom toplotnom provodljivošću i malim smeštajnim kapacitetom se direktno greje keramičkim elementom za zagrevanje čime su uređaji spremni za štampanje bez ikakvog prethodnog zagrevanje i bespotrebnog odlaganja. Zato opcija boja po zahtevu smanjuje potrošnju energije za 75% u poređenju sa koncencionalnom roler fuzijom.

Canonov softver uniFLOW Output Manager je savršeno rešenje za poboljšanje ponašanja u vezi štampe i njihovo unapređenje kako bi bili efikasniji. UniFLOW pomaže u smanjenju potrošnje papira i tonera i tako podržava preduzetnike u minimizovanju troškova. Canon proizvodi postaju sve kompaktniji i ekonomičniji. Zato Canon može kontinualno da smanjuje veličine pakovanja, jer uređaji postaju sve efikasniji i sve manji; istovremeno tehnologija pakovanja takođe nudi sve inovativnija rešenja. Ovo štedi novac i ima pozitivan efekat na globalni balans.

Stefano Zenti, direktor kompanije Canon za centralnu i istočnu Evropu komentariše: „Kao međunarodna kompanija imamo posebnu socijalnu odgovornost prema društvu i okruženju u kome živimo. Kao proizvođači i dobavljači proizvoda moramo da obratimo pažnju da sa jedne strane svojim inovacijama olakšavamo svakodnevni život i rad ljudi a sa druge strane da se ovo ne dešava na štetu životnog okruženje.

Nažalost, mnoge kompanije nisu svesne da su ekološki aspekti uključeni u današnje ekonomske aktivnosti zbog teške situacije sa resursima. Canon je ovo prepoznao i čak je uspeo da smanji troškove u nekim oblastima. Zato postaje jasno da ekonomski, ekološki i socijalni aspekti nisu u suprotnosti sa modernom ekonomskom aktivnošću već stvaraju osnovu za nju.“

Leave a Reply