IT

Canon Europe otkriva rezultate najopsežnijeg istraživanja korporativnih odeljenja za reprografiku do sada

Canon LogoKompanija Canon Europe, svetski lider u tehnologijama za digitalizaciju slika, predstavila je ključna otkrića do sada najopsežnije studije korporativnih odeljenja za reprografiku (CRD) ili internih štamparija.

Canon je sponzorisao sprovođenje ovog novog istraživanja koje proučava CRD tržište „radi obezbeđenja relevantnih informacija koje će pomoći internim servisima štampe da zadovolje potrebe svojih korisnika na kreativniji i produktivniji način i obezbede komparativne referentne vrednosti, trendove za buduća planiranja i viziju ekspanzije”.

Pod vođstvom penzionisanog profesora Frenka Romana, tim diplomaca sa studija o štampanim medijima Ročester instituta za tehnologiju intervjuisao je skoro 700 menadžera korporativnih odeljenja za reprografiku (CRD) ili internih štamparija, kupaca štampe i analitičara industrije od decembra 2008. do februara 2009. godine. Rezultat – „Korporativna reprografika: trendovi i prilike” – je sveobuhvatni trenutni pregled tržišta korporativne reprografike kakvo je danas, i predviđanja istraživača zasnovana na analizi trendova i računarskog modelovanja.

Mark Loun, marketing menadžer odeljenja Strateški marketing za profesionalna rešenja kompanije Canon Europe, objašnjava zašto je Canon naručio ovaj izveštaj: „U skladu sa korporativnom filozofijom kompanije Canon – Kyosei, naš fokus na tržištu profesionalne štampe je na razvijanju dugoročnih odnosa sa našim korisnicima kako bi im pomogli u rastu i razvoju njihovog poslovanja. Do danas, ovaj pristup je bio veoma koristan i za Canon i za naše korisnike. Ključni temelj tog uspeha je Canonov Izveštaj, objavljen u junu 2008. godine, koji je istražio promenljivu prirodu komercijalne štampe i obezbedio značajne informacije i znanje koje nam je omogućilo da se efikasnije bavimo svojim korisnicima. Ovim novim izveštajem demonstriramo našu posvećenost CRD tržištu kopirajući značajnu investiciju koju smo uložili u istraživanje tržišta komercijalne štampe. „Korporativna reprografika: trendovi i prilike” daje jednako detaljan uvid u trenutno stanje CRD tržišta i ključne teme sa kojim se sreću korporativna odeljenja za reprografiku, i u kombinaciji sa CRD istraživanjem nam pomaže da usavršimo strategiju za bolju podršku organizacija u povećanju poslovnih performansi njihovih CRD odeljenja.”

Ključna otkrića iz izveštaja o istraživanju CRD odeljenja uključuju sledeće:

  • Korporativna odeljenja za reprografiku svojim organizacijama prosečno uštede 15% troškova štampanja van organizacije; neka bi mogla da uštede i do 30% kada bi radila efikasnije.
  • Količina poslova štampe koje obave korporativna odeljenja za reprografiku u organizaciji se tokom prošle decenije značajno povećala, za 20%. Do povećanja je najviše došlo zbog poboljšanih karakteristika digitalnog štamapača, koji je zamenio ofset prese kao primarne interne tehnologije reprodukcije. Ovaj izveštaj predviđa da će do 2012. godine manje od 30% CRD odeljenja uopšte koristiti ofset štampu.
  • Iako monohromatska štampa dominira u internim poslovima štampe, obimi se smanjuju. Štampanje u boji je pak povećano usled upotrebe dijagrama, grafikona i grafičkih slika. Obim strana u punoj boji koje proizvode CRD odeljenja je sada jednak sa obimom crno-belih strana.
  • Sve veće mogućnosti koričenja predstavljaju dobru priliku za CRD odeljenja zbog vrednosti štampanog proizvoda u finalnoj verziji.
  • Interno štampanje velikih formata se povećava usled štampanja postera, materijala za nastupe na događajima, banera i ostalog promotivnog materijala – 1998. godine nijedno CRD odeljenje nije nudilo ovu mogućnost, dok u 2008. godini 65.8% njih jeste.
  • Korporativna odeljenja za reprografiku treba češće da sprovode istraživanja kako bi kvantifikovali sopstvenu vrednost za matične kompanije. Skoro 50% ispitanih CRD odeljenja ne meri svoje performanse redovno, navodeći da se to sprovodi samo po potrebi. Preko 15% njih nikada ne radi testira svoje performanse.
  • Rast Interneta imao je veliki uticaj na rad CRD odeljenja – preko 65% dokumenata (ovaj broj raste) dostavljeno je putem onlajn veza u 2008. godini, što je veliki promena u odnosu na radni tok iz prošle decenije koji se zasnivao na papiru. Mnoga CRD odeljenja implementirala su „Web-to-print” rešenja kako bi iskoristila prednosti kao što je smanjenje grešaka pri naručivanju poslova i većina tvrdi da je „Web-to-print” ili nadmašio njihova očekivanja ili više od toga. Slično, više od pola CRD odeljenja koja imaju pristustvo na mreži CRDs prijavila su odličan nivo zadovoljstva internih korisnika – korisnici preferiraju efikasnost i jednostavnost naručivanja štampe preko mreže.
  • CRD odeljenja usvajaju digitalnu ‘ubitačnu aplikaciju’, štampu varijabilniih podataka (VDP), ali to rade polako. Dok je 94.1% ispitanika imalo VDP rešenje, u mnogim slučajevima ono je došlo kao deo digitalnog paketa i smatralo se da je komplikovanije nego što je moralo da bude. Zbog toga, u proseku samo 27% korporativnih odeljenja za reporografiku koristi VDP redovno.
  • Rasporedi štampanja postaju sve popunjeniji, pa je povećana potražnja za obrtom od 24 časa ili kraće.

Štaviše, prema izveštaju CRD odeljenja optimistično gledaju na svoju budućnost, a skoro 90% njih očekuje da održi ili poveća obim štampe izvedene interno. To dovodi do zaključka da će efikasnost u automatiziciji i radni tok koji nudi digitalna štampa, u kombinaciji da onlajn naručivanjem, maksimizirati zadovoljstvo korisnika i smanjiti troškove. Ipak, da bi se implementirala ova strategija, preporuka je da bi CRD odeljenja trebalo da rade na obučavanju svojih zaposlenih, da se rebrendiraju kao komunikacioni provodnik prema svojim kompanijama i da dodaju novu vrednost svojim uslugama obezbeđenjem većih mogućnosti završnih radova i štampe velikog formata.

Loun komentariše: „Uprkos činjenici da 90% organizacija smatra štampu ključnom i alocira budžete od više od 2% prometa ka CRD odeljenjima, iznenađuje da izveštaj pokazuje da su CRD odeljenja često zanemarena u smislu pažnje menadžmenta, tako da viši menadžement nije svestan njihove vrednosti. Izveštaj takođe pokazuje da, iako se danas mnogo više štampa interno u odnosu na prošlu deceniju zahvaljujući povećanju mogućnosti digitalnih štampača, 50% poslova se i dalje obavlja eksterno, obično zato što je posao previše kompleksan za CRD odeljenje ili je rok suviše kratak.”

„Obzirom da postojanje CRD odeljenja zavisi od njihove kontinuirane sposobnosti da održe i povećaju sopstvenu vrednost svojim korisnicima kroz ispunjenje njihovih zahteva za kvalitetom i uslugom,” nastavlja Loun, „CRD odeljenja moraju da se razvijaju u dva glavna pravca – usluge i efikasnost. Neka CRD odeljenja propuštaju prilike jer se nisu odmakla dalje od komercijalnih štampara u razumevanju potreba svojih internih korisnika i odgovaranju uslugama sa dodatom vrednošću – ispitana CRD odeljenja priznaju da preko 50% ideja za nove usluge dolazi od dobavljača. Potpunom automatizacijom njihovih radnih tokova, druga CRD odeljenja biće sposobna da obrade veće obime posla i mnogo kompleksnije zadatke. Uvereni smo da smo kombinacijom visokih performansi digitalnih produkcijskih uređaja, rešenja za radni tok i posebno kreirane usluge poslovnog razvoja, idealno pozicionirani da se obratimo potrebama CRD odeljenja i pomognemo im da poboljšaju svoje poslovne performanse.”

Da biste dobili primerak kompletnog izveštaja, molimo kontaktirajte lokalnog Canon PR predstavnika.

Leave a Reply