IT

Canon proslavlja proizvodnju 10.000 digitalnih sistema za radiografiju

Canon korporacija je objavila da je postigla prekratnicu u proizvodnji medicinske opreme kada je kumulativna proizvodnja CXDI digitalnih sistema za radiografiju ove kompanije prevazišla 10.000 komada

Ovaj uspeh dostignut je tokom perioda od deset godina i devet meseci, počevši od lansiranja modela „CXDI-11“ u decembru 1998. godine.

Kompanija Canon je 1993. godine započela istraživanje i razvoj senzora za snimanje X-zracima, što je dovelo do toga da u decembru 1998. godine bude predstavljen CXDI-11, prvi digitalni sistem za radiografiju na svetu opremljen sopstvenim Canon LANMIT (novi MIS senzor za velika područja i TFT) detektorom koji ima ravnu ploču. Pored toga što je omogućena potvrda slike pri pregledu na ekranu u približno tri sekunde nakon ekspozicije, CXDI-11 takođe omogućava prenos naloga za pregled i deljenje podataka o snimku kroz intranet mrežu bolnice. Ovaj sistem je svojim spektrom revolucionarnih karakteristika kojih nema u konvencionalnim sistemima za radiografiju, dao podstrek industriji.

Canon je nastavio da pravi sveobuhvatnu proizvodnu liniju DR sistema i predstavio modele kao što su „Bucky-type CXDI-22“, lansiran u septembru 2000. godine; model „CXDI-31“, prvi prenosivi DR sistem na svetu, predstavljen u septembru 2001. godine; prenosivi „CXDI-50G“ lansiran u decembru 2003. za snimanje većih površina; i „CXDI-40C“ takođe lansiran u decembru 2003. godine, opremljen cezijum jodid (CsI) scintilatorom koji obezbeđuje visoku osetljivost i smanjuje izloženost pacijenta X-zracima.

Canon-ovu CXDI seriju DR sistema pohvalile su medicinska zajednica i istraživačke institucije zbog njihove sposodnosti brzog prikaza, visokog kvaliteta slike i velike pouzdanosti. U skladu sa tim, ovi sistemi su instalirani u brojnim medicinskim i zdravstvenim ustanovama širom sveta. Canon senzor za digitalno snimanje velikih površina X-zracima u realnom vremenu je 2005. godine nagrađen prestižnim japanskim priznanjem „Imperial Invention“, koje predstavlja najveću čast na dodeli Nacionalnih pohvala za pronalazaštvo.

Pored toga, model „CXDI-50G“ i drugi Canon kompaktni DR sistemi male težine, koji nude izuzetnu prenosivost, pokazali su se neprocenjivim za kućnu negu i misije pomoći u slučajevima katastrofa. Sistem „CXDI-50G” je korišćen posle zemljotresa koji je pogodio centralnu kinesku provinciju Sečuan 2008. godine pri pregledu preživelih koji su spašeni nakon što su 139 sati proveli zatrpani pod ruševinama. Ovi kompaktni sistemi su takođe doprineli proširenom spektru aplikacija za digitalnu radiografiju u oblastima izvan konvencionalne medicine, uključujući pregledanje životinja, na primer proveravanje povreda nogu kod trkačkih konja i ispitivanje artifakata i drugih ostataka na lokalitetima arheoloških iskopina.

Kompanija Canon trenutno radi na razvoju novih prenosivih DR sistema sa ravnom pločom koji će imati mogućnost da prikažu dinamičke i snime statičke slike X-zraka, i planira ulazak na tržište medicinskih fluoroskopskih uređaja.

Korišćenjem prednosti sopstvenih senzora i tehnologija digitalnih slika, Canon ima za cilj da ostvari dalju ekspanziju tržišta, maksimizujući performanse DR sistema koji kombinuju gledanje dinamičkih slika i snimanje statičkih slika, istovremeno poboljšavajući svoju seriju DR sistema. Pored toga, kroz promociju procedura X-zracima bez filma u zdravstvenim ustanovama i pružanje jake podrške kontrolisanju dijagnoze, kompanija namerava da doprinese poboljšanoj preciznosti dijagnostike i efikasnijim procedurama pregleda.

Leave a Reply