IT

Cardware sistem elektronske evidencije prisutnosti učenika Srednješkolskom domu u Novom Sadu

Srednješkolski dom iz Novog Sada je nedavno zaključio ugovore o nabavci sistema elektronske evidencije prisutnosti učenika i izdavanja obroka sa RF – karticama, kao i za izradu programa za evidenciju radnog vremena, prisutnosti učenika i kontrolu pristupa sa RF – karticama, a za ovaj posao je angažovana firma “Cardware” iz Novog Sada.

“Cardware” je firma poznata po tome što razvija i proizvodi elektronske uređaje i prateći PC softver za automatsku identifikaciju. Proizvode sisteme za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa na bazi touch memorija (Dallas iButton), RF (proximity) kartica i magnetnih kartica. Takođe proizvode i ručni terminal za kotrolu stražarske službe i RS-232 konvertore.

U prethodnom periodu , “Cardware” je, između ostalog, realizovao i uređaje za automatsku identifikaciju u JKP Tržnica Novi Sad, kao i sisteme za evidenciju radnog vremena u Upravu za zajedničke poslove pokrajinskih organa, TONS Turističku organizacija Novog Sada ili JP Sportski i poslovni centar Vojvodina – Spens i na mnoge druge lokacije.

Leave a Reply