IT

CET dečiji IT kursevi za “zvezdaše”

Kao podrška akciji “Budi deo Zvezde”, CET Škola računara poklanja pet besplatnih dečijih kurseva za najmlađe članove našeg proslavljenog fudbalskog kluba.

Pet najbržih članova koji tačno odgovore na pitanje: “Kako se zovu Zvezdini internacionalci rođeni u Gani?”, osvojiće jedan od tri ponuđena programa obuke. U ponudi su osnovni kurs korišćenja računara, obuka za dizajn i mlade programere.

Detinjstvo i život naših mališana podrazumevaju svakodnevnu upotrebu novih tehnologija. Većina dece koristi kompjuter za igranje igrica, iako su mogućnosti kreativne upotrebe računara daleko veće. Kursevi za decu na zanimljiv način uvode decu u svet računara. U CET Školi računara održava se obuka za osnovni kurs korišćenja računara, obuka za dizajn i mlade programere. Škola računarstva CET organizuje nastavu za učenike osnovnih i srednjih škola iz oblasti računarstva i informatike.

Osnove računara – za decu od prvog do četvrtog razreda

1. Upoznavanje sa grafičkim operativnim sistemom zasnovanim na prozorima
2. Pokretanje programa i korišćenje jednostavnih programa (kalkulator, point, notepad, …)
3. Rad sa datotekama i periferijskim uređajima (kopiranje, premeštanje, …)
4. Podešavanje karakteristika grafičkog radnog okruženja (izgled prozora, način prikaza ikona, rezolucije ekrana, …)
5. Ubacivanje različitih objekata i njihovo uklapanje u tekst
6. Rad sa tabelama, generisanje obrazaca, cirkularnih pisama, …
7. Bezbedno korišćenje Interneta I još mnogo toga….

One thought on “CET dečiji IT kursevi za “zvezdaše”

Leave a Reply