Događaji · IT

Cisco® Data Center 3.0

U hotelu Hyatt Regency Beograd je u sredu, 4. juna 2008. predstavljen Cisco Data Center 3.0.

Cisco® Data Center 3.0 strategija dozvoljava kupcima da direktno smanje troškove i povećaju fleksibilnost koja je neophodna u centrima za obradu podataka. Fokus je na konceptu transformisanja Data centara koji tradicionalno odvajaju infrastrukturu u područja virtuelnih skladišta (storage), računara i I/O resursa. Ova konsolidacija promoviše direktne TCO uštede jer virtuelizacija dozvoljava usitnjeniju, dinamičniju i fleksibilniju alokaciju resursa centara za obradu podataka.

Organizacije se sve više oslanjaju na informacione tehnologije, koje im pomažu da omoguće izvršavanje poslovne strategije, pri čemu informaciona infrastruktura mora biti sve moćnija i efektivnija. Današnja preduzeća zahtevaju sistem koji je kontinuirano pristupačan i očekuju brze odgovore na svoje dinamične poslovne potrebe.

Cisco Unified Fabric je inovativna infrastruktura koja pojednostavljuje transformaciju Data centara omogućavajući standardizovane Ethernet-based Unified Fabric visokih performansi. Cisco Nexus 5000 serija svičeva je prva serija u Cisco DC portfoliju svičeva koji podržavaju Cisco Data Center 3.0 strategiju.

Više informacija na sajtu: www.cisco.com/go/datacenter

Leave a Reply