IT · Telekomunikacije

Cisco® TelePresence – revolucionarno rešenje za uspešne poslovne sastanke

Cisco® TelePresence je sistem za komunikaciju među sagovornicima koji su možda i hiljadama kilometara udaljeni jedan od drugog, prilikom čega je kvalitet slike i zvuka u toj meri na visokom nivou, da se stvara realističan utisak blizine sagovornika.

Cisco® TelePresence je najsavremenija tehnologija koja omogućava interakciju između ljudi, mesta i događaja u njihovom poslovnom i privatnom životu. Tehnologija i dizajn elemenata ovog sistema stvaraju osećaj prisutnosti svih učesnika iako su na različitim lokacijama. Zaposleni se mogu sastati „uživo” sa klijentima, dobavljačima i partnerima podjednako lako kao i sa kolegama u okviru same kompanije, prevazilazeći geografsku razdaljinu unutar organizacija.

Kombinacijom video slike izuzetno visoke rezolucije u prirodnoj veličini, kao i CD kvaliteta zvuka i njegovog širokog opsega rasprostiranja, TelePresence stvara jedinstveno iskustvo komunikacije „licem u lice“. To omogućava prenošenje svih impresija i emocija koje su i inače sastavni deo komunikacije među ljudima.

Cisco® TelePresence tehnologija lansirana je pre više od godinu dana i do sada je našla primenu u korporacijama, državnim institucijama i velikim organizacijama. Kao najsavremenije tehnološko dostignuće koristi se i u bolnicama, kao Cisco® HealthPresence rešenje, čime se pacijentima pružaju savetodavne usluge lekara specijalista, koji se nalaze kilometrima daleko. Ovo je posebno značajno za stanovnike ruralnih sredina, u kojima ne postoji dovoljno stručnog medicinskog kadra.

TelePresence tehnologiju karakteriše jednostavna upotreba koja podrazumeva uspostavljanje konekcije pritiskom na jedno dugme na IP telefonu. Ne postoji kašnjenje ni promena u kvalitetu slike, kao ni prekid veze tokom sastanka. Ovo rešenje u značajnoj meri prevazilazi videokonferenciju koja je zahtevala pomoć i podršku osoblja za funkcionisanje.

U zavisnosti od potreba kompanija, u ponudi postoje Cisco® TelePresence 3000, sistem koji čine 3 plazma ekrana, sa osvetljenjem i stolovima za 6 osoba i Cisco® TelePresence 1000 – plazma ekran sa jednim panelom i osvetljenjem, dizajniran za instalaciju u različitim okruženjima. Ukupan broj ljudi koji mogu u isto vreme biti u kontaktu putem ovog sistema broji čak 72 osobe. Sastavljena od strane Cisco inženjera, ova tehnologija ima 25 patenata.

Cisco® kroz ovaj proizvod pruža značajan doprinos društvu, s obzirom da se primenom ovog sistema eliminiše nužnost prelaženja puta do sagovornika prevoznim sredstvima, što između ostalog smanjuje zagađenje vazduha.

Na otvaranju Cisco® kampusa u Indiji, prikazana je i budućnost TelePresence sistema koji prevazilazi virtuelne sastanke. Na samom događaju ovaj sistem je korišćen da projektuje slike Cisco direktora koji se nalaze na drugom kraju sveta u prirodnoj veličini – hologramskim prikazom koji je verno dočarao blizinu sagovornika.

TelePresence menja način poslovanja, time što povećava efikasnost poslovanja, smanjuje putne troškove, poboljšava interne komunikacije, pomera granice vremena i mesta; uz sve to pomaže očuvanju životne sredine kroz smanjenje emisije ugljen dioksida.

Leave a Reply