IT

Cisco Advanced Wireless LAN specijalizacija za Konsing

Konsing Group je dobio Cisco Advanced Wireless LAN specijalizaciju koja potvrđuje našu stručnost i posvećenost u ovoj oblasti. Ova specijalizacija omogućava Konsingu da svojim korisnicima ponudi proizvode i usluge koji su najnapredniji na tržištu, tehničku podršku, online edukaciju i marketinške resurse i da se na taj način strateški pozicionira kao pružalac vrhunskih bežičnih mrežnih usluga i rešenja.

Leave a Reply