IT

Cisco Data Centre 3.0 tehnologija omogućava “kopiranje” Interneta za 8 minuta

Uz pomoć Cisco Data Centre 3.0 tehnologije, za samo 7,5 minuta može se kopirati sadržaj celokupnog interneta. Na putu ka ostvarenju vizije Cisco Data Center 3.0, Cisco je juče, nakon četvorogodišnjeg istraživanja, lansirao novu platformu svičeva, Cisco Nexus 7000, kao i proširenje Cisco Catalyst serije. Nova infrastruktura je korak dalje u pokušaju da se korisnicima omogući kreiranje sopstvene arhitekture centara za obradu podataka (data center) koji će doprineti kontinuitetu u radu, fleksibilnosti i skalabilnosti zahteva nove generacije data centara.

O kapacitetu ove tehnologije svedoči i činjenica da se sadržaj Wikipedije uz njenu pomoć može kopirati za 10 milisekundi, a celokupni sadržaj interneta za manje od 8 minuta.

„Svojom vizijom Data Center 3.0, Cisco uvodi revoluciju u način na koji kompanije usvajaju nove IT strategije i brzinu kojom odgovaraju na poslovne promene“, rekao je Jayshree Ullal, viši potpredsednik za Cisco Data Center, Switching and Services Group. „U kombinaciji sa 10-gigabitnim eternet portfoliom koji Catalyst 6500 nudi, Cisco omogućava korisnicima da bez teškoća pređu u novu eru umrežavanja centara za obradu podataka“.

Kako bi podržao razvoj sa gigabitnog eterneta ka 10-gigabitnom eternetu u centrima za obradu podataka, Cisco sada nudi 16-portni 10-gigabitni eternet modul, optimizovan za centre za obradu podataka. Ovaj modul unapređuje skalabilnost već postojeće arhitekture svičeva Catalyst 6500 nudeći do 130 10-gigabitnih eternet portova po 6509 Catalyst sviču odnosno 260 portova po VSS-u (Virtual Svičing Sistem). Ovim se može smanjiti potrošnja električne energije i do 50% po portu i skalirati propusni opseg aplikacija za kolaboraciju, kao što su video i mobilnost.

Cisco je predstavio i Cisco Catalyst 6509-V-E šasiju, kao deo serije svičeva Cisco Catalyst 6500-E. Ovim uređajem se štiti investicija u arhitekturu i odgovara na zahteve sve većeg propusnog opsega. Serija Cisco Catalyst 4900 je dizajnirana i optimizovana za agregaciju rek servera u centrima za obradu podataka i ključna je komponenta u proizvodima koji služe za stvaranje digitalnih sadržaja. Takođe olakšava migraciju na 10-gigabitni eternet.

Kako bi pronašle rešenje za skalabilnost centara za obradu podataka, mnoge kompanije se odlučuju za blade servere, koji u jednom kućištu objedinjuju nekoliko server modula. Kako bi im izašao u susret, Cisco je lansirao Catalyst Blade Switch, kao i Virtual Blade Switch tehnologiju. Njima se pojačava otpornost centara za obradu podataka, a pojednostavljuje njihov dizajn, operacije koje izvode, kao i upravljanje istim.

Serija Cisco Nexus 7000 je nova, specijalno dizajnirana platforma za centre za obradu podataka, koja uključuje inovacije u domenu kako hardvera, tako i softvera. Uz pomoć ove tehnologije, bilo bi moguće sprovesti i 5 miliona sastanaka putem Cisco Telepresence u isto vreme, što bi značajno uticalo na smanjenje emisije ugljen dioksida – i do 6.75 miliona tona. Radi se o prvoj seriji svičeva koji su posebno dizajnirani za zahteve centara za obradu podataka, sa namerom da omoguće prelaz na svičing kapacitet od 15 terabita po sekundi u jednom kućištu.

Objedinjena struktura arhitekture (unified fabric) kombinuje eternet i mogućnosti skladištenja podataka u jednoj platformi, a dizajnirana je da svim serverima omogući pristup svim resursima mreže i skladištenja. Ovim se eliminiše potreba za paralelnim skladištenjem podataka i kompjuterskim mrežama, smanjuje broj interfejsa servera, i značajno smanjuje kablovska i svičing infrastruktura. Platforma Nexus 7000 podržava nastojanje da se pređe na virtualizovano okruženje data centara.

U srcu serije Nexus 7000 leži NX-OS softver, unapređeni operativni sistem, čija je namena da pojača otpornost centara za obradu podataka, i konsoliduje različite mreže. Ovaj operativni sistem koristi interfejs čuvenog Cisco IOS sistema. Ako dođe do detektovanja greške, ovaj sistem sam ponovo započinje procese, bez narušavanja rada servisa. Ovaj modularni dizajn takođe vrši automatsko osvežavanje kako bi procesi mogli ponovo biti pokrenuti, zaustavljeni ili nadograđeni iz daljine, bez ljudske intervencije.

Nexus serija 7000 je prva platforma koja sadrži Cisco Trusted Security, koja osigurava bezbednost data centara i njihov integritet. Ne treba zaboraviti ni Cisco Data Centar Network Manager, softver koji omogućava vizibilnost mreža data centara.

Platformom Nexus 7000, Cisco je na korak dalje na putu ostvarenja svoje vizije nove generacije data centara, time što su pojednostavljene operacije koje ovi centri izvode i i time što je podržana tranzicija ka objedinjenoj strukturi (unified fabric). Kao nadogradnja Catalyst modela, ova platforma je dizajnirana sa ciljem da bude dugog veka, da omogući laku migraciju, da štiti investiciju korisnika i bude putokaz za buduće nadogradnje, koje će pomoći da se virtualizuju IT sevisi u okviru mreže.

Leave a Reply