IT

Cisco definisao novi najviši rang stručnosti

Zvanje Cisco Certified Internetwork Expert godinama je bilo najviši i najteže dostižan rang koji je mogao da stekne mrežni profesionalac. To od kraja juna više ne važi, pošto je kompanija objavila da je definisan još viši rang Cisco Certified Architect, CCA. Ovom titulom kompanija nastoji da objedini mrežno umeće Internetwork Expert-a sa poslovnom pronicljivošću mastera za poslovnu administraciju – MBA.

Leave a Reply