IT

Cisco i Microsoft zajednički stvaraju rešenja za unapređenje poslovanja filijala

Integracija Windows servera 2008 i Cisco rešenja za optimizaciju mreže širokog područja (WAN) na zajedničkoj platformi isporučiće znatno bolje performanse mreža filijala preduzeća

Kompanije Cisco® i Microsoft objavile su da će zajedno raditi na razvoju i implementaciji rešenja za unapređenje poslovanja filijala preduzeća, a koje podrazumeva integraciju Windows servera 2008 i Cisco WAAS porodice uređaja (Wide Area Application Services). Cisco® će u svoje WAAS uređaje ugraditi komponentu iz domena virtualizacije, koja će korisnicima omogućiti da pristupe uslugama Windows servera 2008 u okviru postojeće mrežne infrastrukture ogranaka preduzeća. Time što se filijalama brzo stavljaju na raspolaganje Windows servisi, pojednostavljuje se njihov rad, kao i upravljanje resursima ogranaka preduzeća. Bitno je istaći i to da kombinacija ovih rešenja utiče na to da se smanji broj uređaja i složenost infrastrukture koja se koristi u filijalama preduzeća.

Kompanije Cisco® i Microsoft objavile su da će Cisco® ponuditi svoje nove virtualizovane WAAS uređaje na kojima je preinstaliran Windows server 2008, a koji će biti na tržištu u toku ove godine. U cilju unapređenja vrednosti ovog rešenja, ove kompanije planiraju da testiraju i procene novonastale arhitekture za udaljene IT infrastrukture filijala i da ponude udruženu podršku. Takođe, planiraju da promovišu svest o značaju integrisanih rešenja.

Ovo integrisano rešenje pomaže da se povežu udaljene IT infrastrukture, kao i da se ubrza prenos podataka i aplikacija od data centara, tj. centara za obradu podataka. U isto vreme se filijalama isporučuju servisi Windows servera 2008 uz maksimalne performanse i raspoloživost tih servisa. Integrisanje Cisco® optimizacije mreže širokog područja (WAN) i Windows servera 2008 sprovodi se putem zajedničke udaljene IT platforme.

Cisco WAAS rešenje takođe ubrzava rad aplikacija i utiče na poboljšanje performansi mreže šireg područja (WAN). Servisi Windows servera 2008 u kombinaciji sa WAAS porodicom uređaja predstavljaju napredna tehnološka rešenja koja su dizajnirana sa ciljem da mrežu pretvore u izuzetno efikasnu platformu za razmenu podataka, uz pojačanu bezbednost poslovnih aplikacija i poboljšanu IT produktivnost.

Leave a Reply