IT

Cisco: Mobilno poslovanje sa ličnih uređaja široko zastupljeno u Srbiji

Skoro 80% ispitanih IT profesionalaca izjavilo da koristi lične mobilne uređaje u poslovne svrhe, najzastupljeniji e-mail, elektronsko plaćanje i “office” aplikacije

Kompanija Cisco, objavila je danas rezultate istraživanja o korišćenju mobilnih uređaja u kompanijama, sprovedenog na Cisco Expo 2012 konferenciji.

Rezultati pokazuju da su trendovi mobilnog poslovanja široko rasprostranjeni u Srbiji, što potvrđuje činjenica da bilzu 80% ispitanika poseduje lični uređaj (notebook, mobilni telefon ili tablet) sa koga pristupa kompanijskoj mreži u cilju korišćenja potrebnih podataka ili aplikacija, što dozvoljava preko 70% kompanija u Srbiji.

Trend korišćenja mobilnih uređaja potvrđuje i činjenica iz Cisco® Connected World Technology izveštaja, gde je više od 40 procenata studenata i mladih zaposlenih izjavilo da bi pre izabralo manje plaćen posao u cilju više fleksibilnosti prilikom izbora mobilnog uređaja koji bi koristili na poslu, nego više plaćen posao sa manje fleksibilnosti.

Kako bi pomogao kompanijama da izađu u susret ovim zahtevima, Cisco je ponudio IT organizacijama korak više u umrežavanju ličnih uređaja koji zaposleni koriste predstavljajući sveobuhvatan pristup koji objedinjuje politiku kompanije, daje bolje radno iskustvo korisniku i uprošćava upravljanje u cilju obezbeđivanja beskompromisnog iskustva u radu za korisnike u bilo kom radnom okruženju. Uz ovaj holistički pristup, baziran na Borderless Network arhitekturi, Cisco može da pomogne IT organizacijama da budu ispred uobičajene konektivnosti koju zaposleni imaju pri upotrebi ličnih uređaja.

Pored korišćenja ličnih uređaja u poslovne svrhe, treba istaći da je upotreba e-maila najzastupljenija na ličnim uređajima (39%) a slede je poslovne aplikacije (računovodstvo, mobilno plaćanje, elektronska prodaja, CRM sa 18% a zatim popularne “office” aplikacije (obrada teksta, tabele, prezentacije) sa 13%.

Interesantan je podatak da su na četvrtom mestu tzv “collaboration” aplikacije, odnosno aplikacije za saradnju kao što su web sastanci, konferencije i video sa 11.54%. Ovom podatku ide u prilog i činjenica da je veća upotreba video i kompaktibilne tehnologije definisana kao jedan od TOP 5 trendova koji će imati uticaj na IT odeljenje kompanija u Srbiji u naredne 3 godine.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, 81.17% ispitanih se složilo da poseduju siguran pristup kompanijskoj mreži kada koriste lični uređaj. Činjenica da je stepen sigurnosti pristupa kompanijskim podatcima visok je potvrđena i informacijom da su 70% ispitanih izjavili da njihove kompanije poseduju pravila vezana za korišćenje ličnih uređaja u poslovne svrhe.

Leave a Reply