IT

Cisco ostvario neto prodaju 34,9 milijardi dolara

Cisco®, svetski lider u umrežavanju koji preobražava način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađaju, podneo je danas izveštaj o svojim rezultatima za četvrti kvartal i celu fiskalnu 2007. godinu, za period koji se završio 28. jula 2007. godine. Samo u četvrtom kvartalu Cisco je ostvario neto prodaju u iznosu od 9.4 milijardi dolara. Ukupna neto prodaja u prethodnoj fiskalnoj godini dostigla je 34,9 milijardi dolara.

“Cisco je završio još jedan rekordni kvartal sa velikim učinkom cele kompanije,” rekao je John Chambers, Predsedavajući i Direktor, Cisco. “Ponovo je učinak bio zasnovan na našem uravnoteženom pristupu preko segmenata proizvoda, usluga, geografije i klijenata i naše sposobnosti da dostignemo i postižemo na ključnim tržišnim tranzicijama”.

“Kada obratimo pažnju na sledeću fiskalnu godinu, verujemo da krećemo u novu eru u umrežavanju koju mi definišemo kao drugu fazu Interneta. Očekujemo da će ovu fazu pokretati saradnja i Web 2.0 tehnologije i da će postati sve uticajniji tržišni trend za preduzeća. Saradnja je već preobrazila skoro svaku oblast našeg poslovanja interno, rezultujući sa dramatičnim dobicima u produktivnosti i efikasnosti. Verujemo da će ovaj novi model pomoći i omogućiti Cisco-u da identifikuje, usmeri se i iskoristi tržišne mogućnosti efikasnije nego bilo kada ranije u našoj prošlosti.”

Finansijski podaci (K4 – četvrti kvartal; FG – fiskalna godina):

  • K4 neto prodaja: $9.4 milijardi (povećanje od 18% u odnosu na isto vreme prošle godine)
  • K4 neto prihod: $1.9 milijardi GAAP; $2.3 milijardi ne-GAAP
  • K4 zarada po akciji: $0.31 GAAP (povećanje od 24% u odnosu na isto vreme prošle godine); $0.36 non-GAAP (povećanje od 20% u odnosu na isto vreme prošle godine)
  • FG 2007 neto prodaja: $34.9 milijardi (povećanje od 23% u odnosu na isto vreme prošle godine)
  • FG 2007 neto prihod: $7.3 milijardi GAAP; $8.4 milijardi ne-GAAP
  • FG 2007 zarada po akciji: $1.17 GAAP (povećanje od 31% u odnosu na isto vreme prošle godine); $1.34 ne-GAAP povećanje od 22% u odnosu na isto vreme prošle godine)

Leave a Reply