IT

Cisco pokreće kanal posvećen zaštiti životne sredine sa green.tv

Kompanija Cisco® pokazu je svoju odgovornost prema prirodnoj sredini time što smanjuje emisiju ugljenika. Cisco® tehnologije, takođe, omogućavaju korišćenje mreže kao ,,zelene” platforme

Web TV kanal za filmove o okolini- Green.tv, predstavio je sadržinu saradnje sa kompanijom Cisco®. Cisco® je kreirao svoj kanal na green.tv platformi.

Kanal je pokrenut serijom filmova fokusiranih na inicijativi Cisco’s Connected Urban Development koja traži načine da se emisija ugljenika smanji kroz poboljšanja u efikasnosti gradske infrastrukture pomoću informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) kao što je Cisco TelePresence. Budući programi će se fokusirati na kreiranje održivih gradova, virtualne kolaboracije, rešenja mobilnosti i pametne energije.

Green.tv ima partnerstvo sa nekim od vodećih svetskih organizacija, uključujući United Nations Environment Programme i Greenpeace. Kanal sadrži više od 1000 filmova posvećenih zaštiti životne sredine koji su dostupni na zahtev gledalaca.

“Kolaboracija sa kompanijom Cisco® je odnos prave sinergije: green.tv je vodeći online TV kanal za filmove koji se odnose na okolinu i Cisco® čvrsto vodi u korišćenju informacionih tehnologija kako bi transformisao način na koji svet pristupa izazovima okoline”, izjavio je Ade Thomas, osnivač i CEO green.tv.

Leave a Reply