IT

Cisco rešenja za mala i srednja preduzeća

Kompanija Cisco® sastavila je set proizvoda i rešenja, koji su u skladu sa planovima razvoja i rasta malih i srednjih preduzeća

Svetski lider u proizvodnji mrežnih rešenja za internet, kompanija Cisco®, dizajnirala je proizvode i rešenja namenjena malim i srednjim preduzećima, koja predstavljaju ključni faktor razvoja celokupne srpske ekonomije. Kompanija je kreirala Cisco vodič za napredno poslovanje (Cisco Smart Business Roadmap), set alata za planiranje i procenu, koji omogućava malim i srednjim preduzećima da usklade plan investicija u mrežne tehnologije sa ostvarivanjem poslovnih prioriteta. Obezbeđuje strukturirani razvoj u cilju poboljšanja poslovnih rezultata, a onima koji donose tehničke i poslovne odluke pruža sigurnost da će njihova trenutna tehnološka investicija podržati dugoročne ciljeve.

Bez obzira na to u kojoj se fazi razvoja neko preduzeće nalazi – da li se radi o fazi osnivanja, razvoja ili optimizacije – ono može koristiti ovaj pristup razvojnog puta. Mrežna tehnologija kompanije Cisco® preduzećima omogućava da ostvare efektivniju komunikaciju između zaposlenih, klijenata i dobavljača, lakši pristup informacijama (sa bilo kog mesta), bezbednost podataka, automatizaciju prodaje kao i organizovanje korisničkog servisa.

U tu svrhu razvijena su, između ostalog, rešenja pod nazivom Cisco Secure Network Foundation, fleksibilna i pouzdana komunikaciona platforma, zatim Smart Business Communication System, komunikacioni sistem koji integriše video, glasovne podatke i bežične komunikacije, kao i Cisco Self-Defending Network, rešenje koje identifikuje i sprečava napade iz internih i eksternih izvora.

U malim i srednjim preduzećima troškovi prekida rada mreža mogu biti pogubni. Ako se tehnološko rešenje redovno održava i unapređuje, ono se prilagođava novonastalim okolnostima i potrebama poslovanja, kao što je rast broja zaposlenih i same mreže. Takođe, znatno je povoljnije predviđati servise budžetom, nego organizovati hitne popravke ili usluge po pozivu.

Širom Centralne i Istočne Evrope, uključujući i Srbiju, Cisco® investira u mrežu lokalnih partnera koji pomažu u pružanju usluga njegovim klijentima. Uveden je kanal sa novim programima posebno dizajniranim za mala i srednja preduzeća, kao što je program SMB Select Partner. Radi se o posebno obučenim partnerima koji pružaju podršku malim i srednjim preduzećima, procenjujući njihove tehnološke potrebe i postavljajući mrežne infrastrukture.

Leave a Reply