Hardware · IT · Software

Cisco u savezu sa kompanijama EMC i Microsoft

Cisco®, EMC® Corp. i Microsoft Corp. formirali su savez prodavaca tehnologije (SISASecure Information Sharing Architecture -Arhitektura razmene sigurnih informacija) da bi razvili IT arhitekture koje samo ovlašćenom osoblju dozvoljavaju pristup određenim informacijama. Savez će ponuditi jednu od najsveobuhvatnijih, bezbednih, komercijalnih, multi-trgovinskih arhitektura za razmenu informacija s jednog kraja na drugi.

Svoju primenu prevashnodno naći će u zaštiti i razmeni osetljivih državnih informacija. Osetljive informacije o ljudskim resursima, finansijama i druge informacije koje su od kritičnog značaja za obavljanje misije mogu da imaju povećanu zaštitu i budu razmenjivane između ovlašćenih zajednica efikasnije nego da nije primenjen SISA.

Kompanije su se dogovorile da primene partnerski vođenu i za tržište spremnu strategiju, zajedno sa sertifikacionim programom na tri nivoa, omogućujući potencijalnim kupcima SISA da izaberu između više partnera za snabdevanje koji nude različite strateške, tehnološke i poslovne usluge. Partneri koji snabdevaju Savez će dobiti SISA obuku kao deo sertifikacionog programa koji će validitirati mogućnosti sistemskih integratora i drugih firmi profesionalnih usluga da pruže podršku primene, administracije i analize kupcima SISA.

Na primer, u budućnosti SISA može da se primeni tako da omogući zvaničnicima zdravstvene zaštite da nadziru poverljive podatke o pandemijama koji se nalaze u različitim bazama podataka državnih agencija i koordinišu neophodne mere reagovanja i sa državnim agencijama i kritičnim privatnim sektorskim partnerima.

Formalizovanim poslovnim savezom će upravljati Addx Corp., glavni snabdevač usluga nauka informacija i menadžmenta. Sa ciljem pružanja punog spektra tehničkih i programskih usluga svim kupcima, Addx je osnovao kancelariju Zajedničkog programa SISA da bi upravljao i arhitekturom rešenja i procesom sertifikacije sistemskih integratora. Za više informacija o SISA i Savezu idite na: www.SISAalliance.com.

Leave a Reply