IT

Cloud Computing u žiži

Skoro nijedan rukovodilac neće moći da se povuče iz debate o postojećim i budućim trendovima IT industrije. Ko želi da propusti odlučujući razvoj? Ako se bolje pogledaju IT sektori preduzeća bilo koje privredne grane, uočiće se jedan glavni trend: pritisak zbog troškova na IT odeljenja nastavlja da raste, i nekad ne zna za granice. Postoje novi trendovi i istraživanja koji potpomažu umanjenje troškova, ali su takođe kreirani i da donesu inovacije korporativnom svetu. Od IT menadžera se očekuje da se postave iznad stvari, i procene koja od novih tehničkih dostignuća su važna za njihovu kompaniju, a koja od njih treba izbeći.

Virtuelizacija: Ponovno definisanje granica

Koncept moj server, moj hard disk i moj računar obično obuhvata izolovane elemente sistema u uobičajenom IT okruženju koje koriste različiti korisnici, odeljenja i poslovni procesi. To zahteva dosta energije a kapaciteti ostaju neiskorišćeni. Virtuelizacija definiše nove granice, i pravi logični interfejs između naprave i korisnika. Razni elementi sistema su upakovani putem ovog interfejsa, tako da korisnicima deluju kao zasebna sjedinjena komponenta. Ili su pojedinačni elementi sistema podeljeni i prikazani u delovima, kao na primer particionisani hard disk. Već godinama S&T upotrebljava najnoviju tehnologiju na polju virtuelizacije, i podržava velike kompanije u implementaciji rešenja virtuelizacije za servere i centri za skladištenje podataka.
Trend je dostigao visok nivo zrelosti. Na osnovu Gartnerovih istraživanja, nekih 70 procenata malih i srednjih preduzeća planira da u potpunosti sprovede virtuelizaciju u periodu od naredne četiri godine. Što se tiče servera i centara za čuvanje podataka, trend se polako okreće u pravcu virtuelizacije računara. Umesto da se svi programi instaliraju na sve kompjutere, računarima će se centralno upravljati, i samo će se vršiti preuzimanje i „simulacija“ na krajnjim mašinama. Ovo umanjuje potrebu za skupim hardverom, i doprineće većoj fleksibilnosti, bez obzira na to da li se to odvija na poslu, u kući ili negde drugde. Računaru i svim njegovim aplikacijama se može pristupiti sa bilo kog mesta, bez rizika da se ugroze kompanijski bezbednosni standardi.

Računarstvo u oblaku: Sve kao usluga

„Sve kao usluga“ je suština računarstva u oblaku. Privatni korisnici već prate svoje poštu koristeći GMX (besplatna globalna razmena pošte), vode svoja dokumenta na Google Docs, i, u skladu sa ovim principom, pohranjuju rezervne kopije svojih fajlova i foto–galerije u bazama podataka na internetu. Praktično sve aplikacije koje sada rade na vlasničkoj osnovi na računarima, trebalo bi ubuduće da se dobiju kao usluga preko „oblaka“.

Umesto kupovine programa, korisnik plaća naknadu za korišćenje za uslugu. Budući slogan je „Plati po korišćenju“. Umesto sklapanja ugovora o dugoročnom licenciranju i održavanju, korisnik će platiti u zavisnosti od zahteva i slučaja korišćenja. U vezi sa računarstva u oblaku, važno je standardizovati cenu usluga, kao što je bio slučaj u ranijim fazama industrijske proizvodnje. Tako se proizvođači sve više pojavljuju kao servis integratori koji omogućuju interne i eksterne usluge za krajnje korisnike.

Na primer, centar za obuku „Industrijalizacija upravljanja informacijama“ na Univerzitetu St Gallen se posvetio upravo ovom razvoju u IT sektoru. Mega-ugovori sklopljenim sa velikim kompanijama kao što su Panasonic i McDonalds, koje su već prebacile važne IT aktivnosti u „oblak“, podstiču ovaj razvoj. Šira upotreba računarstva u oblaku zavisi od bezbednosnih mera, najvažnijem pitanju za preduzeće. Problem uključuje osetljive podatke radnika i korisnika, koji se ne mogu tek tako prebaciti na neki spoljni centar podataka.

Leave a Reply