Događaji · IT

com-4T i Cisco: Bezbednost i objedinjene komunikacije

com-4T, u saradnji sa lokalnom Cisco kancelarijom, bio je domaćin skupa posvećenog bezbednosti i objedinjenim komunikacijama zasnovanim na rešenjima ove renomirane kompanije koja se bavi proizvodnjom mrežne opreme.

Čitav događaj odigrao se u prostorijama Hotela M u Beogradu. Prisutni su imali prilike da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz pomenutih oblasti počevši od Cisco security rešenja (MARS i ASA), zatim primene bezbednosti u objedinjenim komunikacijama i na kraju sa live prezentacijom Cisco kontakt centra i Meeting Place express rešenja.

Leave a Reply