IT

ComTrade Fabrika Znanja inspiriše novu generaciju

Najveći regionalni IT događaj i ove godine donosi mnogo uzbuđenja i noviteta iz IT sveta. U prostorijama Univerziteta Donja Gorica u Podgorici odvija se u naredna dva dana niz edukativnih sadržaja za učenike osnovnih i srednjih škola i studente.

U Podgorici se već četvrtu godinu zaredom održava IT manifestacija Fabrika Znanja koja se održava na Univerzitetu Donja Gorica, kao jedan od najzapaženijih programskih segmenata u okviru petodnevnog događaja „Otvoreni Dani Nauke“ koji se održava na nekoliko lokacija . Fabrika Znanja pokrenuta je 2009. godine u Beogradu, na inicijativu Comtrade grupacije, a održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije Republike Crne Gore, uz podršku vodećih svetskih proizvođača hardvera i softvera.

Comtrade fabrika znanja

„Pogoni“ Fabrike Znanja svečano su danas počeli sa radom u 11h na Univerzitetu Donja Gorica, uz prisustvo Potpredsednika Vlade Crne Gore i Ministra za informaciono društvo i telekomunikacije prof. dr. Vujice Lazovića koji je i zvanično proglasio ovu manifestaciju otvorenom, zatim Predsednika Comtrade grupacije Veselina Jevrosimovića, predstavnika Evropske komisije, Ministarke nauke Sanje Vlahović, kao i velikog broja stručne javnosti, gostiju, učenika i studenata i predstavnika elektronskih i štampanih medija.

Govornici su se osvrnuli na neophodnost i značaj uvođenja informacionih tehnologija u nastavne procese i istakli rast globalnih potreba za tehnološkom ekspertizom.

Dekan Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica doc. dr Milica Vukotić, rekla je ovom prilikom: „Svake godine imamo sve veći broj učenika osnovni i srednjih škola ovde na UDG-u na Fabrici znanja, koju posete učenici iz skoro svih crnogorskih opština, uporedo sa rastom broja naših tudenata raste i interesovanje osnovaca i srednjoškolaca za ove IT sadržaje. Mi znanje na UDG proizvodimo tokom cele godine, koristimo kreativne i inovativne nastavne metode koje nam pomažu da gradimo preduzetnički istraživački Univerzitet, kao i da radimo na izgradnji sposobnostii koje će im koristiti u realnom poslovnom okruženju. Drago nam što je kompanija Comtrade, još mnogo pre organizovanja ovog zaista sjajnog regionalnog IT događaja, pre drugih prepoznala potencijal UDG-ja. U poslednjih nekoliko godina došlo je do značajne promene naučne zajednice u CG što se vidi kroz statističke podatke, ali pre svega kroz broj realiizovanih naučnih projekata zahvaljujući Ministarki Sanji Vlahović i ministarstvu nauke. Realizacija ovog, kao i mnogih drugih projekata ne bi bila moguća da nemamo informatičku i telekomunikacionu infrastrukturu koja je u nadležnosti resornog ministarstva. Zahvaljujem se Ministarstvu i ministru Lazoviću što su od početka prepoznali značaj ove manifestacije i uključili se u njenu organizaciju.“

Fabrika Znanja je u proteklih 6 godina u Regionu učinila mnogo da se unapredi nivo IT pismenosti, kao i da se otvore perspektive za proizvodnju informatičkih stručnjaka u nekoliko država u okruženju. Od samih početaka projekta Fabrika Znanja uključujući i ovogodišnju IT manifestaciju, blizu 18.000 mladih je ima priliku da se izbliza upozna sa najnovijim trendovima iz sveta tehnologije tokom dva dana Fabrike znanja. Ove godine, najveća IT manifestacija u regionu ugošćava đake i studente iz Podgorice, Kotora, Nikšića, Bara, Andrijevice, Berana, Šavnika, Žablja, Plava, Rožaja, Pljevlja, Plužina, Nikšića, Bjelog Polja i Kolašina, koje je dočekalo mnoštvo edukativnih sadržaja.

Veselin Jevrosimović, Predsednik kompanije Comtrade rekao je :

„Fabriku Znanja pokrenuli smo sa željom da obrazovanje ne bude problem, već postane šansa. Kao Predsednik kompanije Comtrade koja svoja softverska rešenja plasira na najunosnijim svetskim tržištima, svestan sam da tehnološka znanja i veštine mogu presudno da utiču na razvoj karijera i ekonomsku emancipaciju čitavih generacija. Stoga je saradnja između obrazovnog sektora i vodećih IT kompanija od ogromnog značaja, ne samo za stvaranje povoljnih uslova za izvoz znanja, već i za razvoj IT sektora na domaćem tlu. Mladim generacijama treba da bude olakšan pristup savremenim znanjima i načinu razmišljanja, a to je cilj kome Fabrika Znanja služi još od svog osnivanja. Kroz predavanja, radionice, demonstracije i izložbe posvećene obrazovanju đaka i studenata, ova obrazovna manifestacija podstiče radoznalost i kreativnost u sferi informacionih tehnologija. Upravo iz tih razloga ja sam pokrenuo naš najnoviji projekat – Tesla tablete, nazvane po najvećem naučniku sa ovih prostora, Nikoli Tesli. U saradnji sa kompanijom Intel mi proizvodimo ove moćne a cenovno pristupačne tablete, upravo da bismo mladim naraštajima omogućili da imaju olakšan pristup najrazličitijim znanjima i informacijama sa Interneta. Informacione tehnologije su oblast koja se stalno razvija; i zbog toga naša edukativna manifestacija ne proizvodi samo znanje, već i nešto što je podjednako važno. Nadu “, zaključio je Jevrosimović.

Uz pomoć predavača Visoke škole za informacione tehnologije iz Beograda, učesnici zaviruju u hardver kompjutera i bliže se upoznaju sa raznim izazovima interneta. Stručnjaci sa Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada prezentuju zanimljivosti iz robotike, uz praktične demonstracije i predstavljanje savremenih humanoidnih robota. Microsoft razvojni centar i softverske kompanije DEVANA Technologies i EIPIX Serbia poslale su svoje stručnjake koji demonstriraju veštinu programiranja, stvaranja grafičkih trikova i video igara, a sa posebnom pažnjom se iščekuje 3D film „Tesla & The Lamplighter“ autora Branislava Brkića iz studija Ringišpil.

Potpredsednik Vlade Crne Gore i Ministar za informaciono društvo i telekomunikacije prof. dr. Vujica Lazović, na svečanom otvaranju rekao je: „Ova manifestacija okuplja mlade stručne talentovane ljude, one koji hoće da učestvuju u promociji najvećeg i najznačajnijeg resursa današnjice, a to je znanje. Informacione tehnologije utiču na razvoj društva znanja, koje traži nova pravila obrazovanja, a stručna znanja sa sobom nose i nova pravila konkurentnosti, novu ekonomsku logiku i nova pravila ekonomske igre. U tom smislu danas je paradigma modernog doba da mi sa naučnim dostignućima iz prošlog veka da rešavamo probleme modernog veka. Zbog toga za svakog pojedinca i zemlju postoji značajan izazov , a to je , bez obzira na stepen ekonomskog razvoja, što veća participacija u društvo znanja i ekonomiju znanja. Zadatak naše Vlade je da obezbedi informatičku infrastrukturu, normativnu, instutucionalnu, obrazovnu i tehničko tehnološku. U tom smislu napravili smo značajan iskorak. Trudimo se da sve škole u Crnoj Gori imaju računare, internet konekciju i da nastavni kadar u svojim nastavnim programima sve više koriste informacione tehnologije. Kroz servise E-government-a povećali smo transparentnost i efikasnost rada Vlade. Radujemo se ovakvim događajima, manifestacijama i skupovima zbog ulaganja u ljude.“ Citirajući Miltona Fridman rečima „Vlada nikada sama po sebi ne uči, samo ljudi uče“ , Potpredsednik Lazović proglasio je ovogodišnju Fabriku Znanja otvorenom.

Najtalentovaniji učenici i studenti takmiče se za vredne nagrade u kvizovima znanja. Kao i prethodnih godina, učesnici pokazuju visok stepen interesovanja za ponuđene sadržaje i motivaciju da znanja stečena tokom ova dva dana iskoriste za samostalno istraživanje i specijalizaciju u daljem obrazovanju. Na ovaj način, Univerzitet Donja Gorica i Comtrade grupacija nastavljaju svoju društveno korisnu ulogu i stvaraju povoljne uslove za izvoz znanja iz regiona Jugoistočne Evrope, ali i mnogo snažniju osnovu za razvoj IT sektora i na domaćem tlu.

Leave a Reply