IT

ComTrade IT Solutions and Services je i ove godine uručio nagrade, i to diplomcima i najboljim studentima sa smera Informatika

13. novembra 2009. godine, organizovana je svecanost povodom 50. godina postojanja i rada Visoke tehnicke škole strukovnih studija u Kragujevcu. Tom prilikom diplomcima i najboljim studentima ove obrazovne institucije su svecano urucene diplome i nagrade.

Kao dugogodišnji saradnik, ComTrade IT Solutions and Services je i ove godine urucio nagrade, i to diplomcima i najboljim studentima sa smera Informatika – 4 nagrade (najbolji diplomirani student, najbolji diplomski rad, najbolji student II i najbolji student I godine), kao i najboljim studentima sa druga dva smera (mašinstvo i saobracaj). Iako su ove godine nagrade usled opšte ekonomske situacije bile nešto skromnije, ComTrade je i u teškim uslovima nastavio svoju podršku buducim generacijama i dokazao svoje posvecenje ulaganju u mlade talente.

ComTrade IT Solutions and Services cestita Visokoj tehnickoj školi 50. godina rada i tradicije, a najboljim studentima na postignutim rezultatima i diplomcima na novostecenim zvanjima. Svima želimo puno uspeha u daljem profesionalnom radu.

Leave a Reply