IT

ComTrade Minibook računari za đake

Predsednik opštine Rakovica Bojan Milić i predsednik opštine Vračar Branimir Kuzmanović preuzeće 2150 „Classmate“ ComTrade MiniBook računara namenjenih đacima osnovnih škola.

Gradska opština Rakovica daće na korišćenje računare svim prvacima u svojoj opštini, a opština Vračar obezbedila je ove računare za sve osnovce trećeg i četvrtog razreda. Predsednik kompanije ComTrade Veselin Jevrosimović sa saradnicima, demonstriraće upotrebu ovih računara kao nastavnog sredstva u početnim razredima osnovne škole.

Svi računari su specijalno dizajnirani za obrazovne potrebe, prema zahtevu naručioca ugrađen je edukativni i drugi pripadajući softver i programi su na srpskom jeziku.

Pomoću umreženih računara đaci će na časovima uz nadzor i uputstva učitelja obrađivati gradivo, rešavati testove, imati pristup internetu i to samo za obrazovne sadržaje. Zajednički cilj opština Rakovica i Vračar jeste stvaranje najboljih uslova za učenje od samog početka školovanja i postizanje kvaliteta znanja i neophodnih veština, koji će đacima po završetku školovanja omogućiti najbolju profesionalnu perspektivu u životu.

Računari su nabavljeni putem javnog tendera na kojem je kompanija ComTrade dala najpovoljnije uslove, a potom realizovala isporuku u dogovorenim rokovima. ComTrade takođe veruje da ulaganje u mlade ljude i njihovu kompjutersku pismenost jeste kapital za našu budućnost i kao regionalni lider u domenu informatičke tehnologije podržava neophodnost opremanja naših škola računarima i prikladnim softverom, kao osnovnim oruđem savremenog obrazovnog sistema.

Leave a Reply