IT

Comtrade obrazovao školski centar za IT

Prepoznajući značaj kvalitetnog školovanja  IT stručnjaka, kompanija ComTrade uključila je i obrazovanje u svoje strateške ciljeve. U skladu s tim Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS (Information Technology School) postala je deo ComTrade grupacije.

Pored ITS-a, od 1. septembra sa radom počede i prva srednja strukovna IT škola – ITHS (Information Technology High School). Ovo je jedinstven primer školovanja IT stručnjaka u regionu, budući da svaki student ima mogućnost da svoje znanje odmah primeni u praksi, učestvujući u projektima u razvojnim centrima ComTrade-a, lidera u Jugoistočnoj Evropi u oblasti informacionih tehnologija.

Predstavljanju jedinstvenog načina studiranja prisustvovali su potpredsednik Vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić, dekan ITS škole dr Valentin Kuleto, predsednik ComTrade grupacije Veselin Jevrosimović, kao i predstavnici kancelarija najvedih svetskih IT kompanija.

Po rečima Veselina Jevrosimovića predsednika ComTrade-a izuzetan je značaj ulaganja u obrazovanje IT stručnjaka kao kreatora informatičke bududnosti Srbije:

„Investicija u jednu visokoškolsku instituciju rezultat je  svesti o značaju obrazovanja za poslovni uspeh, ali i za dugoročni održivi razvoj nacionalne ekonomije. Razvoj softverskih rešenja je visoko dinamična oblast u kojoj nove tehnologije i metode svakih nekoliko godina pomeraju granice mogudeg i isplativog. Samo one kompanije koje razvijaju sopstvene kapacitete i ulažu u nova znanja i ideje imaju šansu da napreduju. Zato smo preduzeli inicijativu i uvrstili obrazovanje stručnjaka bududnosti među strateške prioritete u narednom periodu. Verujemo da je ITS pravi partner za ovaj ambiciozni projekat.

Diplomci škole ITS stiču status kompletnih IT stručnjaka, a najbolji među njima modi de da se zaposle u ComTrade-u ili drugim informaciono tehnološkim kompanijama kao što su HP, Microsoft, Intel, Fujitsu, IBM… Planirano je da broj studenata bude ograničen, kako bi svaki sudent dobio najkvalitetnije IT obrazovanje.Pored klasičnog sistema učenja, studentima je omoguden i „distance learning“ (softverski podržano učenje na daljinu), rad na platformi koju su razvili i implementirali stručnjaci ComTrade-a, kako bi svi polaznici ITS-a dobili mogudnost da upotpune stečeno praktično znanje u vremenu koje im odgovara.

Potpredsednik vlade za evropske integracije  Božidar Đelić je istakao da de IT škola omogućiti, studentima i da istovremeno uče, rade i steknu dragoceno iskustvo. To je veoma bitan iskorak u zemlji gde se po pravilu najčešde misli da treba raditi za državu i školovati na državnim fakultetima.
Dobro je imati konkurenciju i državnih i privatnih fakulteta, kao i strukovnih skola’‘, istakao je Đelić. Interesantna je ideja da se otvori i srednja škola koja de omoguditi da mladi ljudi u Srbiji rano krenu sa primenom informacionih tehnologija.P rema njegovim recima, u EU se oko 28 odsto ukupnog budžeta posvedenog nauci, izdvaja se na IT.

Prošle godine Srbija je usvojila strategiju za razvoj nauke i tehnologije i na taj način IT odredila kao jedan od sedam nacionalnih prioriteta za godine koje dolaze. Država de izdvojiti i 400 miliona evra za naučnu i tehnološku infastrukutru, od čega ce značajan deo biti iskorišden za informacione tehnologije.

“Ideja je da Srbija bude magnet za tehnološke firme iz sveta, a za njih nije toliko bitna stopa poreza koliko talenti, da li imamo mlade stručnjake koji su u stanju da nauče kako se primenjuje nove tehnologije”, rekao je Đelić

Dekan ITS-a prof. dr Valentin Kuleto naglasio je da je cilj ITS-a da se pored domadih studenata privuku i oni iz inostranstva s obzirom na vrhunske uslove  studiranja, najpoznatije predavače iz zemlje i inostranstva i prakse u najvedim IT kompanijama.

“U našoj školi obrazujemo inženjere na dva studijska programa – Informacione tehnologije i Elektronsko poslovanje, a detaljnije ih usmeravamo na šest užestručnih profila. Akreditacijom dva nova studijska programa stedi de se uslovi za upis oko 700 studenata. Praksa koju de u okviru kompanije ComTrade sticati naši studenti pripremide ih da odmah po završetku studija budu potpuno oformljeni IT stručnjaci. O kakvom kvalitetu nastave se radi govori i podatak da studenti dobijaju poslovne ponude ved na drugoj godini studija. Partnerstvo sa ComTrade-om naše najbolje učenike i studente potpuno rastereduje briga oko zapošljavanja. Činjenicada se radi o IT lideru u Jugoistočnoj Evropi našu školu obavezuje na najviše svetske standarde i da naše obrazovanje vratimo tamo gde je nekada bilo – na poziciju izvoznika znanja, a ne izvoznika mozgova.”

Leave a Reply