IT

Crna Gora raspisala tender za korišćenje bežičnih sistema za distribuciju radio i televizijskih programa

Konkursom je predviđena dodela prava na korišćenje frekvencijskih opsega 11,7 do 11,9 giga herca (GHz), 12,1 do 12,5 GHz, 27,5 do 28,5 i 40,5 do 42,5 GHz u svim crnogorskim opštinama

Savet Agencije za radio-difuziju (ARD) pozvao je danas zainteresovane da se do 13. juna prijave na konkurs za dodelu prava na izgradnju i korišćenje bežičnih sistema za distribuciju radio i televizijskih programa (MMD) do krajnjih korisnika. Konkursom je predviđena dodela prava na korišćenje frekvencijskih opsega 11,7 do 11,9 giga herca (GHz), 12,1 do 12,5 GHz, 27,5 do 28,5 i 40,5 do 42,5 GHz u svim crnogorskim opštinama.

Savet će, kako je saopšteno, prilikom dodele tih prava voditi računa o racionalnom korišćenju spektra kao ograničenog resursa, uvažavajući realnu potrebu za njegovim iskorišćenjem u skladu sa ponuđenim tehničkim rešenjem i brojem programa koji su predviđeni za distribuciju. Prava na izgradnju i korišćenje bežičnih sistema biće dodeljena preduzećima koja ponude najbolje uslove prema kriterijumima definisanim konkursom. Metodologija bodovanja prijava, kao i konkurs dostupni su zainteresovanim ponuđačima na web sajtu ARD-a.

ARD je ranije licence za izgradnju i korišćenje bežičnih sistema za distribuciju radio i televizijskih programa dodelila kompanijama Broadband Montenegro i Telekabl, a za kablovskih PTT Inžinjeringu, Elta Montu, Adrianetu i CATTV, Novi KDS-u, Montenegro kablu i budvanskom Kablingu.

Međunarodni tender za dodelu prava na izgradnju i korišćenje kablovskih i bežičnih sistema za distribuciju radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika u Crnoj Gori raspisan je krajem novembra 2006. godine.

Leave a Reply