E-servisi · IT · Telekomunikacije

Crna Gora uređuje elektronske komunikacije prema savetima EU

Prema mišljenju EK, nova rešenja ugrožavaju nezavisnost regulatornih agencija koja se stavljaju pod direktni nadzor i kontrolu Ministarstva.

Crnogorska Vlada spremna je da prihvati eventualne preporuke Evropske komisije koje bi doprinele poboljšanju Predloga zakona o elektronskim komunikacijama, i u skladu sa skupštinskom procedurom amandmanski deluje na njegov tekst, saopšteno je iz Ministarstva telekomunikacija.

Svjesni smo da nekim akterima na tržištu ne odgovara donošenje tog zakona i da ga pokušavaju osporiti stvaranjem negativne klime. Predlog zakona je, prije svega, korisnički orijentisan i maksimalno štiti potrošače, što je bio i primarni cilj Vlade”, saopšteno je iz Ministarstva agenciji Mina-business.

Mediji su nedavno pisali da EK smatra da Predlog zakona o elektronskim komunikacijama nije u skladu sa zakonodoavstvom i standardima Evropske unije, preporukama iz Evropskog partnerstva i obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), kao i da je korak unazad u odnosu na postojeća zakonska rešenja. Prema njihovom mišljenju, nova rešenja ugrožavaju nezavisnost regulatornih agencija koja se stavljaju pod direktni nadzor i kontrolu Ministarstva.

Iz Ministarstva su naveli da su Predlog zakona o elektronskim komunikacijama uputili EK, tražeći da njena nadležna tijela procjene njegovu usklađenost sa pravnim poretkom EU Acquis Communautaire, ali da još nisu dobili nikakve zvanične primedbe.

Očeujemo da u prvoj polovini aprila u neposrednom kontaktu sa ekspertima EK, Evropske agencije za rekonstrukciju i Evropske banke za obnovu i razvoj razmotrimo i usaglasimo eventualne primjedbe. Nažalost, u medijima su se pojavljivalje spekulacije o navodim negativnim komentarima EK, a na osnovu raznih verzija tog zakona, koje su sa nekih adresa dostavljane u Brisel, mimo znanja Vlade”, tvrde u ovom crnogroskom Ministarstvu.

Leave a Reply