E-servisi · IT

Damir Baralić imenovan za direktora Republičkog zavoda za informatiku i Internet

Vlada Republike Srbije je 22. januara 2009. godine postavila Damira Baralića za novog direktora Republičkog zavoda za informatiku i Internet.

Damir Baralić je diplomirani elektroinženjer i afirmisani mladi stručnjak i menadžer u oblasti informatike. Ranije je bio na dužnosti direktora u kompanijama “Intertrade” i “SRC sistemske integracije”.

Na istoj sednici Vlada Republike Srbije je razrešila dosadašnjeg direktora Zavoda Slobodana Vučkovića.

Leave a Reply