Događaji · IT

Datalab SR i Erp Solutions na sajmu “BIZNIS BAZA”

Datalab SR i SIS partner Erp Solutions, su učestvovali na sajmu “BIZNIS BAZA” koji se održavao od 27. do 29. novembra 2008. godine. Ova manifestacija je nastavila da podstiče osnivanje, razvoj i uspešno poslovanje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.

Važan segment ovog sajma je bio i stručni prateći program, koji je obuhvatao veliki broj seminara, radionica prezentacija i izložbi.

Leave a Reply