IT

U izveštaju kompanija “Datamonitor” i Canon naglašena potreba za kontrolom troškova i preispitivanjem poslovnih procesa

Sa pripremama evropskih organizacija za ekonomski oporavak, preporučuje se pragmatičan pristup usvajanju tehnologija, nasuprot konceptu radikalnih nadogradnji i zamena

Kompanija Canon Europe je objavila izveštaj o strategijama za preispitivanje poslovnih procesa u sklopu ekonomskog oporavka koji se nazire u domenu evropskih  organizacija.

Izveštaj analitičke kuće Datamonitor, pod nazivom „Pripremanje za oporavak: pragmatičan pristup organizacionim promenama“ sugeriše da postepen pristup operativnim promenama, koji karakteriše nizak stepen rizika,može biti efikasniji od korenitih i radikalnih promena.

Sa pozitivnim nagoveštajiima ekonomskog oporavka ova studija potvrđuje da se organizacije u raznim sektorima privrede i delatnosti još uvek suočavaju sa bitnim eksternim izazovima u koje se ubrajaju i globalizacija, pooštrena zakonska regulativa i smernice vlada, prava zaposlenih  i ekološki prioriteti.

Kao odgovor takvim zahtevnim uslovima, organizacije se detaljnije bave kontrolom troškova, internom efikasnošću i aktivnostima oko osnovnog posla. Odgovorna lica za pojedine poslove se možda odlučuju za kratkoročne i srednjeročne ciljeve kako bi prebrodili recesiju, ali oni takođe treba da planiraju i u skladu sa rastom u bližoj ili daljoj budućnosti.

Datamonitor naglašava da se u cilju postizanja poslovnog uspeha, više donosioca odluka koncentriše na veće zadovoljstvo kupaca, za čime sledi povećana efikasnost, poboljšanje odnosa sa dobavljačima, smanjenje troškova i povećanje prohoda.

To će morati da se postigne statičnom IT infrastrukturom i potrošnjom za IT, što znači da kompanije treba da integrišu bilo koje nove IT sisteme u postojećim okvirima i da obezbede fleksibilnost za nadogradnje u budućnosti kako bi ostali konkurentni.

Izveštaj Datamonitora preporučuje da organizacije holistički posmatraju upravljanje i kontrolu troškova, kao i automatizovane i personalizovane IT sisteme koji se jednostavno integrišu u postojeće tehnološke platforme.

Tim Gover, senior analitičar kuće Datamonitor, kaže: „Suprotno od toga što mnogi poslovni lideri možda misle, mi savetujemo organizacijama da se usredsrede na prilagodljiv pristup preispitivanju  poslovnih praksi. Pragmatičan pristup niskog rizika omogućava da se promena izvede postepeno, jedan po jedan poslovni proces ili aplikacija, umesto korenitih promena odjednom.“

Adam Žilbe, marketing menadžer za poslovna kancelarijska rešenja u kompaniji Canon Europe, kaže: „Izveštaj Datamonitor-a jasno pokazuje da IT sistemi moraju da budu integrisani i fleksibilni kako bi organizacije mogle da odgovore na promenljive uslove poslovanja u razumnom vremenu. Naš cilj u Canon-u je da pomognemo korisnicima da unaprede poslovne procese i smanje troškove bez potpunog „remontovanja“ njihovih IT sistema.Naša nova platforma multifunkcijskih štampača „imageRUNNER ADVANCE“, čije je lansiranje širom Evrope planirano za novembar, posebno odgovara ovim potrebama. Ona će obezbediti novu, konzistentnu platformu koja nudi punu intergraciju u radne procese korisnika, istovremeno minimizirajući troškove i povećavajući konkurentnost najvišim nivoom pogodnosti za servisiranje, kako bi mogla da garantuje maksimum vremena eksploatacije i kvaliteta izlaza.“

Kopiju izveštaja „Pripremanje za oporavak“ možete preuzeti ovde.

Leave a Reply