Događaji · IT

Delegacija MTID na Forumu o razvoju ljudskih resursa u Budvi

Delegacija MTID, predvođena pomoćnikom ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije mr Jelenom Surčulijom, učestvovala je na Forumu o razvoju ljudskih resursa u Budvi od 30.3. do 1.4.2009.godine, koji je organizovala Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) i Agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge Crne Gore.
Pomoćnik ministra mr Jelena Surčulija je otvorila Forum zajedno sa potpredsednikom Vlade Crne Gore prof. dr Vujicom Lazovićem, direktorom Sektora za razvoj Međunarodne unije za telekomuinikacije Semijem Al Baširom i predsednikom Saveta Agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge Crne Gore dr Šaleta Đurovićem. U svom obraćanju pomoćnik ministra Surčulija je prezentovala tržište telekomunikacije i informacionog društva u Republici Srbiji, a posebno je istakla značaj razvoja sektora telekomunikacija i informacionog društva kao jednog od najvažnijih faktora razvoja društva, a posebno životnog standarda svakog pojedinca. Mr Jelena Surčulija je učesnicima skupa predstavila aktivnosti i prioritete Ministarstva, i ukazala na težnju Ministarstva da kroz aktivnosti u okviru Međunarodne unije za telekomunikacije aktivno doprinosi razvoju telekomunikacija u regionu i svetu.
Prilikom otvaranja Foruma predstavljen je Regionalni seminar i ministarski okrugli sto o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa, koji će se održati u Beogradu od 27. do 29. aprila, 2009.godine, u Domu narodne skupštine. Ovaj događaj koji zajedno organizuju Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo i Međunarodna unija za telekomunikacije će otvoriti Ministarka mr Jasna Matić , generalni sekretar Međunarodne unije za telekomunikacije dr Hamadoun Touré i direktor Sektora za razvoj Međunarodne unije za telekomunikacije Semi Al Bašir. Konferencija će pre svega pokušati da odgovori na tehničke, regulatorne i ekonomske izazove prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa kako u Srbiji tako i celom regionu Centralne i Istočne Evrope. Očekivani rezultati konferencije su konkretni odgovori na pitanja sa kojima se suočavaju zemlje regiona, a koji bi bili primenjeni u ovom procesu.
Forum u Budvi je iskorišćen i da direktor Sektora za razvoj Međunarodne unije za telekomuinikacije Al Bašir zvanično uruči pismo Međunarodne unije za telekomunikacije o direktnoj pomoći u iznosu do 25 000 $, koja je potrebna za organizaciju Regionalnog seminara i ministarskog okruglog stola.
Više informacija o Regionalnom seminaru i ministarskom okruglom stolu, kao i preliminarnu agendu događaja možete pronaći na linku:
www.itu.int/ITU-D/eur/europe/2009-MRT-Broadcasting/index.html

Leave a Reply