E-servisi · IT · Telekomunikacije

Delegacija Republike Srbije u poseti Međunarodnoj uniji za telekomunikacije

Delegacija Republike Srbije, predvođena ministarkom Jasnom Matić, posetila je Međunarodnu uniju za telekomunikacije (International Telecommunication Union) sa sedištem u Ženevi 27. i 28. januara 2009. godine. Pored ministarke Matić, delegaciju su činili i pomoćnica ministarke Jelena Surčulija, izvršni direktor Republičke agencije za telekomunikacije Dr Milan Janković, kao i predstavnici Kabineta i Sektora za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

Ministarka Jasna Matić prvog dana boravka u Ženevi sastala se sa direktorom Sektora za radiokomunikacije Valerijem Timofejevim, direktorom Sektora za razvoj Semijem Al Baširom i direktorom Sektora za standardizaciju Malkolmom Džonsonom. Ministarka Matić je direktore sektora upoznala sa prioritetima Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, posebno o naporima za izradu strategije prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa. Direktorima je predstavljen Zaključak Vlade Republike Srbije o Osnovama za izradu strategije prelaska sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji, kao i proces sprovođenja javnih konsultacija koje Ministarstvo organizuje kao uvod u izradu Strategije o digitalizaciji u Republici Srbiji. Međunarodna unija za telekomunikacije podržala je napore Ministarstva u ovoj oblasti, nakon čega su ugovoreni i konkretni vidovi saradnje.

Zaštita dece na Internetu je jedan od prioriteta rada i Ministarstva i Unije u 2009. godini, kao i razvoj usluga Univerzalnog servisa, te je i u ovim oblastima dogovoren zajednički plan aktivnosti. Međunarodna unija za telekomunikacije izrazila je spremnost da Republici Srbiji pomogne u prikupljanju pomoći za obnovu emisione tehnike.

Drugog dana posete, ministarka se obratila Savetodavnoj grupi za razvoj telekomunikacija (Telecommunications Development Advisory Group), kao jedina uvodničarka po pozivu. U svom govoru, ministarka Matić posebno je istakla značaj razvoja sektora telekomunikacija i informacionog društva kao jednog od najvažnijih faktora razvoja društva, a posebno životnog standarda svakog pojedinca. Ministarka je podsetila da je Republika Srbija jedan od osnivača Međunarodne unije za telekomunikacije davne 1866 godine i da od tada aktivno doprinosi razvoju telekomunikacija u regionu i svetu. Ministarka Jasna Matić je učesnicima skupa predstavila aktivnosti i prioritete Ministarstva, pozivajući ih da se uključe u izazove koje nameće dinamičnost razvoja telekomunikacija u trećem milenijumu.

Deo delegacije je prisustvovao treningu o jačanju saradnje između Međunarodne unije za telekomunikacije i administracija iz Centralne i Istočne Evrope, koji je održan 26 – 27. januara 2009. godine u sedištu Međunarodne unije za telekomunikacije u Ženevi, a koji je bio iniciran od strane našeg ministarstva. Na obuci su predstavljene ključne aktivnosti i metodi rada Međunarodne unije za telekomunikacije. Istovremeno su istaknuti načini na koji je moguće unaprediti i ojačati saradnju sa Unijom na konkretnim projektima. Učesnici ove obuke imali su priliku da se međusobno upoznaju kao i da razmene iskustva u razvoju telekomunikacija i informacionog društva u svojim državama i regionima.

Leave a Reply