IT

Deloitte postao najveća globalna revizorsko-konsultantska kompanija

Deloitte je postao najveća globalna kompanija za pružanje profesionalnih usluga, kako po prihodima tako i po broju zaposlenih. Po prvi put u istoriji ove kompanije, prevazišavši svoju konkurenciju, Deloitte je postao lider. U fiskalnoj godini koja se završila 31. maja 2010. godine, oko 170.000 zaposlenih ostvarilo je globalni prihod od 26,6 milijardi američkih dolara.

Pre dvadeset godina bili smo najmanja kompanija među „Velikih 8“ revizorskih kuća. Cilj koji smo postavili tokom prethodnog perioda nije bio samo dostizanje pozicije najveće kompanije, već smo želeli da budemo najbolja kompanija, da postanemo standard kvaliteta u profesionalnim uslugama”, komentariše Džim Kvigli, globalni direktor Deloitte-a. “Eksperti naše kompanije dostigli su takav uspeh zahvaljujući konstantno visokom kvalitetu pruženih usluga, posvećenosti klijentima i odgovornom pristupu poslovanju, a sve to u skladu sa Deloitte-ovom korporativnom kulturom.

Deloitte je u poslednjih 5 godina u okviru svetski poznate „Velike četvorke1“ bio najbrže-rastuća kompanija. U ovom periodu, na osnovu godišnjeg rasta prihoda od 2,5 – 3,3 %, Deloitte je prevazišao svoje konkurente. Do vodeće pozicije na tržištu kompanija je došla kombinacijom organskog rasta, strateških akvizicija i uspešnih investicija.

Deloitte planira da narednih godina u svoje poslovanje investira oko milijardu dolara. Ova investicija uključivaće uvođenje inovativnih usluga i multidisciplinarne ponude, zapošljavanje novih stručnjaka i dalje usavršavanje zaposlenih.

U Deloitte-u planiraju da nastave rast investiranjem na tržišta Brazila, Kine, Japana, Bliskog Istoka i severno-istočne Azije, kao i na tržišta nekih evropskih zemalja. Oko 400 miliona dolara biće uloženo u obrazovanje i obuku Deloitte-ovih zaposlenih.

Prema Deloitte-ovoj strategiji „As One“, u čiju primenu će biti uloženo 100 miliona dolara, a čiji cilj je da se klijentima ponude rešenja za njihove kompleksne, konstantno rastuće potrebe.
Područje investicija biće savremene tehnologije, inovativne usluge i nove poslovne mogućnosti. Ova strategija fokusiraće se na rast tržišnog udela na strateškim i razvijenim tržištima, kao i na tržištima Indije i Kine.

Takođe, preko 300 miliona dolara biće investirano u unapređenje kvaliteta i metodologije revizije, kao odgovor na regulatorne, ekonomske i druge faktore koji utiču na ovu uslugu.

Deloitte je u Srbiji vodeća kompanija za konsultantske usluge i reviziju. Kancelarija Deloitte-a u Beogradu počela je sa radom 1991. godine, a danas je u njoj zaposleno oko 150 konsultanata i revizora koji pružaju usluge velikim i brzo-rastućim kompanijama iz svih privrednih sektora.

Leave a Reply