IT

Deutsche Telekom odabrao Ericssonovo rešenje za poslovne sisteme

Poslovnim sistemima omogućene govorne usluge, mobilnost, saradnja i konferencijske aplikacije za “pametne” telefone, personalne računare i IP telefone pridružene desktop računarima

Deutsche Telekom je ponudio novu konvergentnu uslugu za poslovne korisnike u Nemačkoj, pod nazivom DeutschlandLAN, zasnovanu na Ericssonovom Business Communication Suite-u (BCS).

Ericssonovo rešenje nudi IP telefoniju, mobilnost, saradnju i multimedijske konferencijske aplikacije za “pametne” telefone, personalne računare i IP telefone pridružene desktop računarima.

Korisnik je u svakom trenutku deo kompanijske mreže i ima odgovarajući pristup svim komunikacijskim alatima. Tako i na poslovnom putu može putem „pametnog“ telefona ili prenosnog računaea koristiti sve potrebne funkcionalnosti kao i u samoj kancelariji. BCS omogućuje trenutnu timsku komunikaciju u virtuelnim sobama za sastanke uz pomoć funkcije video konferencije i deljenja dokumenata ili prezentacija. Ovo nudi dinamičnu saradnju unutar kompanije, kao i interakciju sa ljudima koji se nalaze van kompanije. Deutsche Telekom planira ovu uslugu da staviti u komercijalni rad u aprilu 2010. godine.

Ericssonov Business Communication Suite u potpunosti je usklađen sa zahtevima 3GPP IMS. Može ga koristiti do 250.000 korisnika, a po potrebi je i proširiv. Temeljen na otvorenim standardima i povezan sa drugim mogućnostima operatorove mreže, BCS operatorima nudi dobru osnovu za ponudu celog niza usluga u segmentu poslovnih korisnika.

Leave a Reply