IT · Telekomunikacije

Deutsche Telekom ulazi i u Srbiju preuzimanjem 25% OTE-a

Nemački Deutsche Telekom i grčki OTE (Hellenic Telecommunication Organization) u čije ime pregovara grčka vlada, koji poseduje 20 % udela u akcijama Telekoma Srbije, postigli su dogovor o preuzimanju 25% vlasništva nad akcijam grčkog partnera.

Postignutim sporazumom  Deutsche Telekom bi, posredno preko OTE, i zvanično ušao u Srbiju, odnosno Telekom Srbije u kome je vlasnički partner sama republika Srbija sa 80% udela u vlasništavu. Prema pisanju pojedinih nemačkih medija, DT ima nameru da u narednom periodu poveća svoj udeo u OTE, a time i u svim balkanskim podružnicama grčkog telekom provajdera. Naime, OTE poseduje određeni udeo vlasništava nad telekom provajderima u Srbiji, Rumuniji i Albaniji.

Leave a Reply