IT

Digitalne ikone – osvrt na 2012. godinu

Tema specijalnog prazničnog izdanja emisije Radio Beograda DIGITALNE IKONE je bila “osvrt na 2012. godinu iz ugla informaciono – komunikacionih tehnologija, digitalizacije, interneta i u susret 2013”.

Gosti emisije uživo urednice i voditeljke emisije, Tamare Vučenović, bili su Svetlana Jovanović (FON), Vladimir Radunović (DIPLO fondacija), Dušan Rakić (Privredna komora Beograda) i Slobodan Marković (Centar za razvoj interneta). Ističući značaj obrazovanja i posebno uloge informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju Dušan Rakić je naveo da ovaj sektor u Srbiji ima konstantan problem sa kadrovima i stalno otvorene konkurse na oglašavačima.

Sa tim u vezi je informisao da je stručna javnost iz IKT sektora, okupljena na Okruglom stolu 9. novembra u Komori Beograda formulisala zahteve relevantnim državnim institucijama i pojedincima o potrebi unapređenja uloge IKT u obrazovanju, a koji su u skladu sa potpisanim međudržavnim sporazumima Srbije i prioritetima Digitalne Agende Evrope.

Leave a Reply