Događaji · IT

Prvi okrugli sto o nacrtu strategije prelaska na digitalno emitovanje

U organizaciji Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo održan je prvi okrugli sto u okviru Javne rasprave o Nacrtu Strategije i Akcionog plana za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji.
Okrugli sto u Beogradu održan je 1. juna 2009. godine u Velikoj sali Građevinskog fakulteta.
Skup je otvorio dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, profesor dr Miodrag Popović, a onda se prisutnima obratila ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo, mr Jasna Matić, koja je održala prezentaciju o tome kako je hronološki tekao proces digitalizacije televizije u Republici Srbiji.
Nakon toga, mr Jelena Surčulija, pomoćnica ministarke za međunarodnu saradnju i evropske integracije u MTID, predstavila je Regulatorni okvir iz Nacrta Strategije i Akcionog plana, Programske sadržaje i poglavlje Informisanje javnosti i promocija digitalizacije.
Profesor dr Irini Reljin, pomoćnica ministarke za telekomunikacije u MTID, fokusirala se na Tehnička i Ekonomska pitanja iz Nacrta Strategije i Akcionog plana.
Nakon toga otvorena je diskusija, koja se bavila odabranim standardom za kompresiju podataka i standardom za emitovanje digitalnog televizijskog signala. Govorilo se i o projektovanju distributivne mreže, kao i o Akcionom planu i rokovima za njegovu realizaciju. Jedna od tema bila je i neophodan regulatorni okvir za sprovođenje procesa digitalizacije televizije.
U okviru Javne rasprave o Nacrtu Strategije i Akcionog plana za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji biće održana još dva okrugla stola: 9. juna u Nišu i 10.juna 2009. godine u Novom Sadu.

Leave a Reply