IT

Dinamičan završetak poslovne godine za Siemens

„Organski razvoj ostaje fokus kompanije Siemens AG Nemačka, i uprkos makroekonomskim potresima širom sveta kompanija Siemens AG Nemačka potvrđuje da je uspela da ostvari svoj planirani rast. Naš cilj da dostignemo planirane rezultate u 2009. godini sada izgleda još ambiciozniji, ali mi ne odustajemo od njega. Shodno krizi koja je ugrozila svetski ekonomski rast, mi ćemo ocenjivati rezultate nakon svakog kvartala nove poslovne godine“, rekao je Peter Löscher, Direktor i Predsednik Upravnog odbora kompanije Siemens AG.

Finansijski rezultati:

* Prihod je porastao za 7% na 21, 651 milijardu evra, vrednost narudžbine je 22, 205 milijardi evra čak 4% više u poslednjem kvartalu. Na organskoj bazi, prihod se povećao za 9% a nove narudžbine za 6%.
* Profit Sektora dostigao je vrednost od 1, 485 milijardi evra, nakon troškova transformacije koje su iznosili 325 miliona evra.
* Tekući poslovi zabeležili su gubitak od 1, 259 milijardi evra, nakon troškova transformacije koji su iznosili 1, 539 milijardi evra, provizije od 1 milijardu evra za pravne i administrativne poslove kao i 390 miliona evra za Siemens fondaciju.
* Neto dohodak bio je nagatvan za 2, 420 milijardi evra, uključujući gubitke od 1, 161 miliardi evra za tekuće poslove koje se odnose na prodaju 51% akcija Siemens Enterprise Communications(SEN). EPS je bio negativan i iznosio je 2.85 evra.
* Slobodan novčani tok iz tekućih poslova iznosio je 2, 786 milijardi evra, što je za 9% više nego u četvrtom kvartalu u poređenju sa istim godinu dana ranije.
* Siemens je predložilo dividendu od 1, 60 evra po akciji koja je jednaka dividendi po akciji iz 2007. godine.
* U fiskalnoj 2008. godini neto dohodak je porastao na 5, 886 milijardi evra, dok je neto dohodak iz tekućeg poslovanja iznosio 1, 859 milijardi evra. Narudžbine i prihod porasli su za 11% tj. 7 %, u poređenju sa predhodnom godinom.

Narudžbine i prihod
Izvanredan rast iznad postavljenih ciljeva
Vrednost narudžbina iznosila je 22, 205 milijardi evra u poslednjem kvartalu, što je za 4% više u poređenju sa predhodnom godinom, dok je prihod porastao za 7% na 21, 651 milijardu evra. Ovaj rezultat uključio je negativne kursne razlike od 4%. Isključujući ove efekte kao i portfolio transakcija, narudžbine su porasle za 6% a prihod za 9 % što je u oba slušaja dvostruko veći rast od rasta GDP-a.

Dobar balans u rastu prihoda
Prihod je jednako raspoređen između Sektora, sa 13% rasta u Sektoru Energetike. Sektor Zdravstvo povećao je prihod za 9%, a najveći Sektor Industrije 5%. Veliki rast narudžbina u odnosu na prošlu godinu zabeležio je sektor Energetike sa 19%.

Sektor Industrija
U najvećem Sektoru Industrije – Industrijska automatizacija, Pogonska tehnika, Industrijska rešenja i Tehnička infrastrukura objekata – ostvareni su izuzetni rezultati. Divizije Osram i Transport nastavile su strukturan razvoj, Efektivno Osram je ostvario nešto niži profit u odnosu na prošlu godinu, dok je divizija Transport ostvarila neznatne gubitke. Sektor je ostvario 793 miliona evra što je niži ostvaren profit u odnosu na prošlogodišnji koji je iznosio 1, 018 milijardi evra. U poslednjem kvartalu poslovne godine ostvaren je rast prihoda od 5% viši u odnosu na prošlu godinu, dok su narudžbine porasle za 3%. Prihodi Sektora, isključujući kursne razlike i portfolijo efekte, porastao je za 8% u odnosu na prošlu godinu dok su porudžbine ostale na gotovo istom nivou od prošle godine.
Divizija Industrijska automatizacija je ostvarila 353 miliona profita tj. 16% rasta u odnosu na prošlu godinu i 5% rasta prihoda. Divizija Pogonska tehnika je dostigla profit od 302 miliona evra što je za 11% više od prošle godine, dok je Divizija Tehnička infrastruktura objekata znašajno bolje rezultate ostvarila u poslednjem kvartalu i zabeležila profit od 169 miliona evra. Divizija Industrijska rešenja je ostvarila 129 miliona profita Sektora Industrije, sa 55% rasta profita i 13% rasta prihoda.

Sektor Energetike
Sektor Energetike ostvario je rezultate koji su omogućili dvocifren rast prodaje i narudžbina u odnosu na prošlu poslovnu godinu. U okviru Sektora pet Divizija je ostvarilo visoke profite, predvođeni Divizijama Distribucija električne energije i Obnovljiva energija. Profit u Diviziji Fosilnih Goriva opao je na 2 miliona evra te je profit Sektora prikazao rezultat od 466 miliona evra umesto očekivanih 594 miliona evra ostvarenih u predhodnoj godini.
Prihod u četvrtom kvartalu povećao se za 13% na 6, 749 milijardi evra i odnosi se na sve Divizije. Vrednost narudžbina iznosila je 7, 246 milijardi evra što je za 19% više u odnosu na prošlu godinu. Divizija Prenos električne energije ostvarila je 149 miliona evra profita dok je Divizija Distribucija električne energije povećala profit značajno na 126 miliona evra, u odnosu na prošlogodišnji rezultat od 82 miliona evra.

Sektor Zdravstvo
Sektor Zdravstvo u poslednjem kvartalu ove godine osetilo je posledice ekonomske krize prvenstveno na tržištu Amerike. Ipak Sektor je ostvario pozitivne rezultate, a kvartalni prihod i narudžbine dostigle su vrednost od 3 milijardi evra po prvi put.
Profit Sektora iznosi 226 miliona evra što je niže u odnosu na isti od predhodne godine. Profitne marže Sektora doživele su negativne promene u vrednosti od 870 osnovnih poena. U očekivanju rasta pritiska na cene i profitabilnost, ovaj Sektor preuzeo je korake ka refokusiranju pojedinih poslovnih aktivnosti. Troškovi transformacije od 174 miliona evra oduzeli su Sektoru gotovo 560 poena.
Divizija Imaging & IT je i ove godine bila lider u profitu, ostvarivši 232 miliona evra u poslednjem kvartalu. Divizija Dijagnostikovanje je ostvarila 50 miliona evra u poslednjem kvartalu što je izuzetan rezultat u odnosu na 4 miliona evra gubitka koliko je ova divizija ostvarila u poslednjem kvartalu predhodne godine. Profit Divizija Radni procesi i rešenja pogođen je transformacionim troškovima.

Leave a Reply