IT

Diplome prvim polaznicima obuke “Menadžer za elektronsko poslovanje”

U saradnji sa Evropskom unijom u “EUnet College” dodeljene diplome prvim polaznicima obuke “Menadžer za elektronsko poslovanje”.

Svečanom dodelom diploma u prostorijama “EUneta”, 18. februara je završena obuka za nezaposlene, koju je inicirala i finansirala Evropska unija. Prvu obuku u trajanju od 58 radnih dana, uspešno je završilo devetnaest polaznika, a program obuke je obuhvatio praktična znanja u primenu Interneta i web servisa.

Koncept obuke je postavljen na osnovu istraživanja koja su pokazala ozbiljan nedostatak ove vrste veština koje su neophodne kompanijama da u savremenom poslovnom okruženju smanje operativne troškove i povećaju prisustvo na domaćem i inostranom tržištu.

Svi polaznici su uradili originalne projekte kojima su potvrdili potpunu osposobljenost za primenu naprednih rešenja u domenu web dizajna, Internet marketinga i prodaje, CRM-a i e-commerc, a na dodeli diploma prikazani su najinteresantniji radovi kao što su “Cyber škola”, Portal za kulturnu razmenu, Portal za druženje i Interaktivni kompanijski sajt.

Obuku je sproveo tim predavača i inženjera kompanije “EUnet”, na čelu sa prof. Darkom Dunjićem.

Leave a Reply