Događaji · IT

Dodeljene ovogodišnje PLAKETE DIS za izvanredna dostignuća u informatici

Društvo za informatiku Srbije dodelilo je 07. aprila u prostorijama Privredne komore Srbije PLAKETE DIS za izvanredna dostignuća u informatici u 2008. godini. Nagrade su dodeljivanje u četiri kategorije, a firma Extreme je bila nominovana u kategoriji nagrada za razvijeni i primenjeni informatički proizvod i to za implementaciju Microsoft Dynamics CRM poslovnog rešenja u firmama Mineco Computers i Extreme.

Stručni žiri za dodele nagrada radio je u sledećem sastavu: Nikola Marković, Vesna Pajković-Pudar, dr Srba Bukumirović, mr Darinka Ivaneža, prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija, mr. Radivoje Filipović i Đuro Vojinović, a nagrade su, po kategorijama, dobili:

Za razvijen i uveden informacioni sistem:

 • Dragan Majkić i ComData doo – ERP sistem namenjen za srednja i velika preduzeća
 • Zorana Kastratović, dipl.inž.el – Poslovno Informacioni Sistem za poslovanje malih i srednjih preduzeća WINPIS
 • Nikola Tesla, Zdravko Draganović,prog. – ŠKOLSKI INFORMACIONI SISTEM “ŠKOLINS”
 • Ninoslava Bajalović i Biro PLUSB, 18000 Niš – PLUSBMS®
 • Miloš Kurteš i Firma “Viator&Vektor Tranšped-Novi Sad” a.d – Poslovni informacioni sistem firme “Viator&Vektor Tranšped-Novi Sad” a.d.
 • mr Milan Paroški i Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Služba za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih organa – Realizacija projekta eGovernment u Vojvodni
 • Gradimir Stankovic i EUROPOS D.O.O. Bulevar umetnosti 27 – Projekat informacionog sistema za hotelsko poslovanje HOBS-GURMAN / Hotel business solutions
 • Miljenko Prohaska, 3D-CADDIT d.o.o. Dragana Rakica 37. 11080 Zemun – Projekat 3d-caddit

Za razvijeni i primenjeni informatički proizvod:

 • Dragan Majkić i ComData doo – FONER – Programski paket za akviziciju i obradu telefonskih poziva
 • Dragan Majkić i ComData doo – REPLIKACIJA – Univerzalni programski paket namenjen za sinhronizaciju dislociranih MS SQL baza, oslonjen na tzv. FTP komunikaciju
 • Nikola Subotic i Link group d.o.o., Cara Dušana 34, Zemun – Distance Learning Systeм (DLS) – Sistem za učenje na daljinu
 • Branislav Milošević dipl. mat. Inf i AlfaSoft , 22400 Ruma, Ive Lole Ribara 145 – Infokiosk Opštinske uprave Sremska Mitrovica
 • Mirko Dragičević i DECODE data communications, Beograd – Interaktivni sistem CLICKER
 • Bosko Radivojevic i ABS Control Systems – PCT210
 • Zoran Stefanović (producent projekta) i TIA Janus d.o.o. – Multimedijalna enciklopedija „KOSOVO I METOHIJA, LICE EVROPE“ (na sedam jezika)
 • Zoran Sevarac i Agencija Net Link – Servis za prodaju putem Interneta internetprodavnice.com
 • Vladimir Ljubibratić i Extreme d.o.o. – Microsoft Dynamics CRM u preduzećima Mineco Computers i Extreme
 • Vladislav Miletić i MFC-Mikrokomerc – Spider.Net

Za postavljeni web portal ili sajt:

 • Miljenko Prohaska, 3D-CADDIT d.o.o. – www.3d-caddit.com/
 • Milutin Atanacković – Pravoslavni portal Pakibitija www.pakibitija.com
 • Branislav Jovanović i Infostud 3 d.o.o. – www.znanje.infostud.com i www.prijemni.infostud.com
 • Vladimir Bijelić i “ Biv Soft ” – www.programiigre.com www.cituljeipomeni.com
 • Jerodjakon Damjan i Eparhija Raško -Prizrenska – www.eparhija-prizren.com

Za objavljeni naučni rad iz oblasti informatike:

 • Mr Marija Janković – Interoperabilnost modela poslovnih sistema – magistarski rad
 • docent dr Gojko Grubor – Osnovi bezbednosti i zaštite informacionih sistema
 • Miroslav Škorić, inženjer organizacije rada, diplomirani ekonomista – informatičar – Radio-amaterske komunikacije i njihova primena u inženjerskom obrazovanju

Žiri je radio u sastavu: Nikola Marković, Vesna Pajković-Pudar, dr Srba Bukumirović, mr Darinka Ivaneža, prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija, mr. Radivoje Filipović i Djuro Vojinović. Sednice Žirija su održane 25.03.2008. i 30.03.2008. godine.

Analizom prijavljenih radova, Žiri je uočio u skoro svim oblastima ujednačen i vrlo visok stručni nivo svih iznetih predloga.

Žiri je nakon razmatranja svih prispelih radova i rasprave, glasanjem a saglasno odredbama Poslovnika o radu Žirija, doneo:

ODLUKU:

 1. PLAKETE DIS-a za razvijen i uveden informacioni sistem su dodeljene:
 • EUROPOS D.O.O. – Projekat informacionog sistema za hotelsko poslovanje HOBS-GURMAN / Hotel business solutions, predlagač: Gradimir Stankovic;
 • Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Služba za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih organa – Realizacija projekta eGovernment u Vojvodni, predlagač: mr. Milan Paroški
 1. PLAKETA DIS-a za razvijen i primenjen informatički proizvod je dodeljena:
 • TIA JANUS, BEOGRAD – Multimedijalna enciklopedija „KOSOVO I METOHIJA, LICE EVROPE“ (na sedam jezika), predlagač: Zoran Stefanović (producent projekta)
 1. PLAKETE DIS-a za najbolji postavljeni web portal ili sajt:
 • Eparhija Raško – Prizrenska – www.eparhija-prizren.com,
  predlagač: Jerodjakon Damjan
 • www.znanje.infostud.com i www.prijemni.infostud.com
  Predlagač: Branislav Jovanović Infostud 3 d.o.o. iz Subotice
 1. PLAKETA DIS-a za objavljen naučni rad iz oblasti informatike:
 • Mr Marija Janković – Interoperabilnost modela poslovnih sistema – magistarski rad

Žiri je zaključio da se dodele POHVALE DIS-a za sledeće radove:

 • Infokiosk Opštinske uprave Sremska Mitrovica
  Predlagač: AlfaSoft iz Rume
 • Servis za prodaju putem Interneta internetprodavnice.com
  Predlagač: Agencija Net Link iz Beograda

Žiri čestita dobitnicima PLAKETA i POHVALA i zahvaljuje svim kandidatima koji su podneli prijave za Plakete Društva za informatiku Srbije u 2008. godini.

Leave a Reply