Događaji · IT

Dodeljeni sertifikati polaznicama F_email projekta

Danas je, dodelom sertifikata polaznicama, uspešno završen F_email projekat lokalnog predstavništva kompanije Cisco®, svetskog lidera u proizvodnji mrežnih rešenja, koji je organizovan u saradnji sa Networking Akademijom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

U okviru projekta 16 nezaposlenih žena imalo je priliku da pohađa besplatne kurseve iz oblasti informacionih tehnologija u cilju prekvalifikacije i poboljšanja svojih pozicija na tržištu rada. S tim u vezi bila je i dodatna obuka vezana za „soft skills“, koja je obuhvatila poslovnu komunikaciju, pisanje biografije, pripremu za poslovni intervju, kao i „enterpise training“, upoznavanje sa radom u partnerskim kompanijama, kao potencijalnim poslodavcima, kao i obuku kreiranja biznis strategije. Ovaj projekat je deo Cisco® strategije ulaganja u edukaciju, kao i zalaganja za rodnu ravnopravnost.

Neke polaznice kursa su završile Elektrotehnički fakultet, dok je jedan broj sa Saobraćajnog, ali i sa društvenih i umetničkih fakulteta kao što su Filološki i Akademija primenjenih umetnosti. Ova mešovita grupa sastavljena je od žena starosti od 24 do 40 godina, koje su bile nezaposlene i do 8 godina. Jedna stvar im je zajednička – ovaj program im je omogućio ne samo da steknu znanja iz oblasti informacionih tehnologija i poslovne komunikacije, već i neprocenjivo samopouzdanje. „Nisam više toliko uplašena za svoju budućnost. Imam ideju šta bih volela da radim i znam čemu ću težiti“, utisci su jedne od polaznica. „Najbitnije je što sam shvatila koliko volim ono što radim“. Entuzijazam i oduševljenje ovom idejom se vidi i u njihovoj poruci da „Ovaj projekat može da vam obogati život u svakom smislu“.

U profesionalnom smislu F_email projekat je omogućio polaznicama da steknu nove veštine, spoznaju svoje mogućnosti i usklade ih sa zahtevima koji se postavljaju na tržištu rada. Od izuzetne važnosti je činjenica da je obuka bila propraćena praktičnim radom na savremenoj Cisco® opremi, što su mnoge polaznice ocenile kao dragoceno iskustvo.

Više od polovine njih je u toku same obuke našlo zaposlenje, a ostale su na pragu da to učine.

Princip rodne ravnopravnosti kao i poseban akcenat na povoljnostima za zaposlene majke, postulat kompanije Cisco®, jedan je od razloga koji objašnjava Ciscovu® poziciju broj 6 kada su u pitanju najpoželjnija radna okruženja, prema ovogodišnjim navodima američkog časopisa Fortune.

Leave a Reply