IT

Dogovor Microsofta i Symanteca oko spornih tehnologija

Microsoft i Symantec spore se oko kršenja prava korišćenja tehnologije za upravljanje skladištenjem podataka, koja je licencirana od Veritasa, kompanije koju je krajem 2004 Symantec kupio za 13.5 milijarde USD. Posle više od dve godine i nekoliko stotina dokumenata, suđenje se završilo još neobjavljenim dogovorom dve kompanije, kojim će obe imati mogućnost korišćenja zajedničkih tehnologija

Svojevremeno, Symantec je optužio Microsoft kako nedozvoljeno koristi pojedine tehnologije za upravljanje skladištenjem podataka, za koje Vertias ima intelektualna prava i patente, a koje su ugrađivane u Windows Vistu i Server 2008, kao i da razvija vlastite tehnologije zasnovane na intelektualnim pravima Veritasa, a tu informaciju krije od ove kompanije odnosno od Symanteca kao pravnog naslednika i sadašnjeg vlasnika patenata.

Microsoft tvrdi kako Veritas nije u potpunosti odradio svoj deo posla u razvoju ovih tehnologija i rešenja, “tak oda je Veritasov programski kod uključen u Windows 2000 među najbugovitijim i najnepouzdanijim delovima ovog OS-a”.

Leave a Reply