IT

Domaći robot “Vega” u kompaniji “Metalac”

U kompaniji „Metalac“ u Gornjem Milanovcu je instalisana nova linija za brušenje posuđa, kojom upravlja domaći robot „Vega“ koji je proizveden u „ICM elektronics“ iz Novog Sada.

Sa ovom inovacijom „Metalac“ se svrstao među vodeće fabrike u svetu.

Robotizacijom se: postiže porast produktivnosti rada, podiže kvalitet proizvoda i humanizuje radni proces.

Leave a Reply