E-servisi · IT

Doneta Uredba o izmenama Uredbe o digitalnom geodetskom planu

U Službenom glasniku Republike Srbije broj 85/08 od 16.09.2008. godine objavljena je Uredba o izmenama Uredbe o digitalnom geodetskom planu.

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbama člana 122. stav 1. tač. 1), 3) i 12) Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima („Službeni glasnik RS“, br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 i 101/05), prema kojima Vlada na predlog Republičkog geodetskog zavoda, pored ostalog, propisuje sadržinu, oblik i razmeru planova i osnovne državne karte, tehničke normative za izradu originala geodetskih planova i osnovne državne karte i funkcionisanje geodetskog informacionog sistema, kao i obezbeđenje zaštite podataka.

Donošenjem Uredbe o digitalnom geodetkom planu ( „Službeni glasnik RS“ br. 15/03 i 18/03) izrada geodetskih planova u digitalnom obliku postala je standard. Takođe, regulisana je primena informacionih tehnologija u izradi geodetskih planova, što je dovelo do kvalitetnijeg prikupljanja, obrade, analize, rukovanja i održavanja sadržaja digitalnih geodetskih planova, a time i do efikasnije izrade i održavanja katastra nepokretnosti.

Tokom primene navedene uredbe došlo se do empirijskih saznanja da je članom 33. uredbe postavljen suviše visok kriterijum tačnosti georeferenciranja planova koji je teško dostupan imajući u vidu način izrade analognih planova i stanje, odnosno starost katastarskih planova u Srbiji. S obzirom na to da je navedeni kriterijum dat u obliku formule, promena iste iziskuje izmenu uredbe, čime se dolazi do potrebnog rešenja.

Kako je član 34. u direktnoj vezi sa članom 33. čija se izmena predlaže, to je dovelo do potrebe da se izmeni i član 34. Takođe, predloženim izmenama člana 34. izvršeno je i njegovo preciziranje iz razloga što se u primeni uredbe i korišćenju različitih softvera pokazalo da su pojedini podaci navedeni u članu 34. suvišni, kao na primer „težine tačaka za georeferenciranje“.

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 24.09.2008. godine.

Leave a Reply