E-servisi · IT

Doneti podzakonski akti za primenu Zakona o zaštiti podataka

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, doneo je dva, za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, bitna podzakonska akta.

Radi se o pravilniku kojim se uređuje postupak prethodne provere obrade podataka o ličnosti, kao i pravilniku kojim se uređuje obrazac posebne službene legitimacije lica – inspektora, koja će po ovlašćenju Poverenika, u vršenju nadzora imati pristup svim podacima. S tim u vezi Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio “Donošenjem ova dva akta izvršavam svoju obavezu, sasvim svestan činjenice da to, ima samo principijelan, apstraktan, ali ne i konkretan značaj, jer u ovom trenutku, Poverenik ne raspolaže bukvalno ni jednim jedinim čovekom za rad na poslovima zaštite podataka o ličnosti”.

Leave a Reply