E-servisi · IT

Drugi izveštaj o napretku projekata iz oblasti e-uprave

Predstavnici tri univerziteta, iz Beograda, Niša i Novog Sada, početkom prošle nedelje po drugi put su izvestili Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo o napretku na izradi projekata koji su im povereni.

U ponedeljak je docent Fakulteta organizacionih nauka Siniša Vlajić predstavio napredak na projektu e-aukcijskih javnih nabavki, a predstavnici Laboratorije za multimedijalne komunikacije FON-a pokazali su kako bi projekat portala za javne nabavke uticao na povećanje efikasnosti i smanjivanje troškova u postupcima javnih nabavki, dok bi se, istovremeno, povećavali konkurentnost i transparentnost ovog procesa. Miloš Milovanović sa FON-a analizirao je i prikazao postojeće portale za javne nabavke u Sloveniji, Austriji, Belgiji i Slovačkoj.

Tvorci ova dva projekta napomenuli su da je jedna od teškoća sa kojom su se tokom rada susretali što Zakon o javnim nabavkama ni u jednoj tački ne predviđa e-aukcijske javne nabavke. Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Uprave za javne nabavke, koji su razjasnili neke nedoumice u vezi sa primenom ovog Zakona.

Istog dana tim Računskog centra Elektrotehničkog fakulteta predstavio je napredak na projektu sistema za upravljanje dokumentima u Ministarstvu za telekomunikacije i informatičko društvo. Lokalizacija interfejsa za ovaj sistem trenutno je u beta fazi.

Docent Elektronskog fakulteta u Nišu dr Leonid Stoimenov i Nataša Marković u utorak su prisutne upoznali sa procenom stanja e-uprave u Srbiji, baziranom na evaluaciji implementacije 20 zajedničkih osnovnih javnih servisa. Na primeru Grada Niša i njegove Internet prezentacije, pokazali su kako funkcioniše virtuelni matičar, odnosno mogućnost naručivanja izvoda iz matičnih knjiga preko Interneta. Prema njihovim rečima, u zemlji postoji dosta javnih biblioteka koje nude usluge elektronskog kataloga preko Interneta. Kada je reč o prijavi poreza, postoje aplikacije preko kojih je moguće dobiti obrasce, ali za sada ne postoji jedna lokacija na Internetu sa koje mogu da se dobiju obrasci za sva tri poreza – godišnji porez na dohodak građana, porez na dobit preduzeća i porez na dodatu vrednost.

Prisutni su se kritički osvrnuli na portal e-uprave u Srbiji, konstatujući da on nema neke od osnovnih karakteristika portala. Da je tako, videlo se i iz primera portala e-uprave u drugim zemljama, naročito Bugarske, čiji je portal ocenjen sa 97 odsto, što je znatno bolje od evropskog proseka, koji iznosi 75 odsto.

Dr Dragan Milićev sa ETF-a pokazao je dokle se odmaklo sa projektom e-generalnog sekretarijata, a tim ovog fakulteta dao je osvrt na dosadašnji rad na projektu e-sednice, sistemu koji se zasniva na Poslovniku o radu Vlade.

U sredu je rasprava vođena o lokalizaciji softvera otvorenog koda (Srblinuks, Fedora, OpenOfis, Mozila…). U konstruktivnoj razmeni mišljenja, došlo se do nekih od rešenja za prilagođavanje ovih programa duhu srpskog jezika. Istaknuto je da je ovo prvi put da je država direktno uključena u lokalizaciju i promociju besplatnog softvera i da je sistematizovan i zajednički rad važan za stvaranje standardizovane terminologije u ovoj oblasti.

Leave a Reply