IT

Drugi javni poziv za učešće u programu podrške projektima promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva upućuje drugi javni poziv za učešće u programu podrške projektima promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva.

Pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije i fizička lica koja su državljani Republike Srbije (u daljem tekstu: predlagači) mogu predložiti projekte za koje smatraju da treba da budu podržani ovim programom.

Predlagači podnose predloge projekata Ministarstvu, prema uslovima iz ovog javnog poziva. Detaljno uputstvo za podnošenje prijave i obrazac prijave projekta se nalaze na veb adresi:
Drugi javni poziv za učešće u programu podrške projektima promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva

One thought on “Drugi javni poziv za učešće u programu podrške projektima promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva

Leave a Reply